1. ADDI Medical
  2. /
  3. Inspiration
  Dela sida:
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Kundberättelser

Sedan 2018 har ADDI Medical hjälpt vården och forskningen att få igång 30 000 patienter med digifysisk vård. De flesta av våra kunder är kreativa kliniker och forskare som påbörjade sin förändringsresa mot digifysisk vård långt innan pandemin drabbade världen. Här kan du ta del av deras kundanpassade tjänster baserade på HOPE Platform.

Hälso- och sjukvård

COVID-19

Automatiserat provtagningsflöde
för insamling av klinisk data

Dermatologi

Full kontroll genom en anpassad
vårdplan med aktiviteter

Migrän

En plattform för digital migränvård

Neonatal

Stödjer blodprovstagning av
prematura spädbarn

Obesitas

För behandling och uppföljning på distans

Oftalmologi - DigiROP

Digitalt evidensbaserat beslutsstöd

Oftalmologi - ParentROP

Underlättar samarbetet mellan vården och föräldern

Ortopedi

För planering av pre- och post operativa aktiviteter

Radiologi

Stöd för planering och uppföljning

Vetenskapliga studier

Neonatologi

En randomiserad kontrollerad multi-center interventionsstudie med målsättning…

Oftalmologi – ROP

Riskfaktorer för prematuritets-retinopati – EPITOP en registerstudie

COVID-19 Smitta och smittspårning

Utredning rörande COVID-19 smitta och smittspridning

COVID-19 Smitta

Utredning rörande COVID-19-smitta

COVID-19 Smitta​
och antikroppar

Utredning rörande COVID-19-smitta och antikroppar

COVID-19 Antikroppar

Utredning rörande COVID-19 antikroppar

COVID-19 Vaccination

Effektivitets-, risk- och säkerhetsstudie (COVERS)

COVID-19 Smitta
och snabbtest

Provtagning för Covid-19 smitta med snabbtest för virusantigen