DN: Patientdata lämnades ut till sjukhus i Boston – nu utreder JO

Patienters samtycke är en förutsättning för patienters självbestämmande och något vi aldrig ska tulla på eller nagga i kanten.

Pseudonymisering innebär att en individ fortfarande går att identifiera genom indirekta uppgifter eller kompletterande information. Anonymisering är annorlunda. Då tar man helt enkelt bort möjligheterna att identifiera en person, och det finns inga kompletterande uppgifter som kan koppla informationen till den registrerade. Man tappar helt kopplingen mellan data och individen.

Patienters samtycke är grundläggande. Det handlar både om etik och om patientsäkerhet. Men det behöver inte vara krånglig. Faktum är att vi på ADDI Medical har lösningen.

Läs DN:s artikel här: https://www.dn.se/sthlm/patientdata-lamnades-ut-till-sjukhus-i-boston-nu-utreder-jo/