1. ADDI Medical
  2. /
  3. Okategoriserad
  4. /
  5. ADDI Medical har med CompuGroup Medical,…
  Dela sida:

ADDI Medical har med CompuGroup Medical, InterSystems och Scandinavian CRO blivit utvalda som en av leverantörerna i det europeiska H2020 PCP-projektet ”CAREMATRIX” med lösningen HOPE-CMX

ADDI Medical AB (ADDI) har med CompuGroup Medical Sweden AB (CGM), InterSystems och Scandinavian CRO blivit utvalda av det europeiska H2020 PCP-projektet ”CAREMATRIX” som en av leverantörerna med lösningen HOPE-CMX. Syftet med projektet är att leverera en gemensam och integrerad vårdlösning utformad för att utmana hälsomarknaden att utveckla innovativ teknologi för människor med multisjukdomar- PMM. PMM (people with multimorbidity) är en individ som har två eller flera kroniska hälsotillstånd som tex diabetes, hjärtsjukdom och depression.

Multisjuklighet – en växande fråga för vård och omsorg

När befolkningens förväntade livslängd ökar, blir multisjuklighet en enorm utmaning för vårdgivare inom hela EU. Multisjuka drabbar upp till 65 % av alla individer över 65 år samt även yngre människor boende i områden med begränsad vårdtillgång. Grundläggande förändringar krävs för att vården ska klara av att möta morgondagens krav, både ur ett kvalitets- och effektivitetsperspektiv.

”Genom CAREMATRIX projektet möjliggörs att man kan minska tiden som patienter behöver vistas på vårdinrättningar samt ge patienterna en säkrare och mer kvalitativ vård. Detta kommer avlasta vården samt skapa mervärde för patienten och samhället i stort.” säger Mattias Bengtsson, Business Development Manager, på CGM. 

”InterSystems är stolta över samarbetet med ADDI Medical i CAREMATRIX-projektet, där vår Health Connect-plattform står för interoperabiliteten och låter ADDI Medical fokusera på sin unika kliniska applikation. Tillsammans bidrar vi aktivt till utformningen av framtidens vård genom att erbjuda tryggare, effektivare och mer patientfokuserad vård där data delas över organisationsgränserna.” säger Stefan Markovski, Skandinavienchef på InterSystems.

”Genom att engagera oss i CAREMATRIX-projektet ges vi möjlighet att utvärdera HOPE-CMX lösningen för nästa generations interaktiva vård, som har en inverkan på patientupplevelsen och hälsoekonomin i regionerna. Det är av betydelse för oss att se hur effekterna av HOPE-CMX förändrar hela vårdprocessen genom att avlasta personalen och öka patientens trygghet samt påvisa effekterna på hälsoekonomin och andra samhällsnyttor, såsom jämlik vård.” säger Ulrika Heldestad, VD på Scandinavian CRO.

”Med HOPE-CMX-lösningen kommer vården få tillgång till avancerade digitala verktyg som innehåller automatiserade monitoreringstjänster, innovativa beslutstöd och en helt ny nivå av delade och koordinerade vårdplaner, som på ett helt nytt sätt involverar patienten i dennes vårdresa från hemmet. Framtiden med HOPE-CMX innebär inte enbart effektivisering och avlastning av vårdpersonalens arbetsbörda, utan ger även extra trygghet för patienterna oavsett när och var vården ges.” säger Nina Sellberg, VD hos ADDI.

Fakta om CAREMATRIX
CAREMATRIX är ett innovationsupphandlingsprojekt med visionen att stänga gapet mellan utbud och efterfrågan på innovativ teknologi som möjliggör förutsägande och specifik vård, behandling, administration och stöd som behövs för PMM (people with multimorbidity). Projektet ska utvecklas i nära dialog mellan PMM, vårdgivare och industrisektorer utifrån ett starkt efterfrågestyrt synsätt. Projektkonsortiet består av 7 projektpartners från 4 EU-länder inklusive Innovation Skåne AB som koordinator, International Foundation for Integrated Care (IFIC), Norway Health Tech, Vestre Viken HT, Region Skåne, Basque Foundation for Health Innovation and Research (BIOEF), och den baskiska hälsovården Osakidetza. www.carematrix.eu

Om ADDI Medical AB
ADDI Medical är ledande inom automatisering av avancerade vårdflöden och erbjuder en innovativ digifysisk vårdplattform för patienter och vårdpersonal. Genom vår plattform HOPE tillgängliggör vi egenvård för patienterna vilket ger dem möjlighet att ta hand om sin hälsa på ett enkelt och smidigt sätt som är anpassat efter deras behov. Samtidigt bidrar vi till en mer effektiv, serviceinriktad och individanpassad vård som gynnar både patient och personal. Vår plattform innehåller en rad tjänster och funktioner som ger vården möjlighet att integrera olika vårdflöden och involvera patienten i sin vårdresa på ett helt nytt sätt. Detta gör det möjligt att erbjuda en mer holistisk vårdupplevelse, där patientens hälsa och välbefinnande står i centrum. HOPE är CE-märkt och stödjer Sveriges krav på följsamhet avseende lagar, förordningar och föreskrifter.

För mer information kontakta:
ADDI Medical AB
www.addimedical.se
Nina Sellberg, VD
Nina.sellberg@addimedical.se, +46 705 347 555

Om CGM 
CompuGroup Medical (CGM) är en internationell koncern inom området e-hälsa med cirka 8500 medarbetare med lång och bred erfarenhet och kompetens inom medicinsk informatik, teknisk arkitektur samt kunskap kring vårdverksamheternas egna processer. Vi finns representerade med kontor i 18 länder och en stor kundbas i 56 länder. Våra e-hälsolösningar stödjer verksamhetsbehoven inom hälso- och sjukvård, social service, rehabilitering, laboratorier, tandvård, företagshälsovård, barnhälsovård och elevhälsa. Vår övergripande vision ”Synchronizing healthcare” genomsyrar allt vårt arbete.

För mer information kontakta: 
CompuGroup Medical Sweden AB
www.cgm.com/se
Anna Ekholm, Head of Marketing Communications
anna.ekholm@cgm.com, +46 708 322 109

Om InterSystems 
InterSystems är en ledande, privatägd leverantör av mjukvaruplattformar och lösningar för kritiska data inom hälso- och sjukvården, finansbranschen och logistiksektorn. Företagets molnförberedda dataplattformar löser interoperabilitets-, prestanda- och skalbarhetsproblem för flera av världens största vårdorganisationer. InterSystems har huvudkontor i Cambridge, Massachusetts, samt kontor i över 25 länder, och erbjuder prisbelönt 24×7-support till kunder och partners i över 80 länder. 

För mer information kontakta: 
InterSystems AB
www.intersystems.com/se
Stefan Markovski, Skandinavienchef på InterSystems
Stefan.Markovski@intersystems.com, +46 722 246 215

Om Scandinavian CRO
Scandinavian CRO (SCRO) är en kontraktsforskningsorganisation s.k CRO som utför klinisk forskning på uppdrag av läkemedels-, bioteknik- och medicintekniska företag samt akademi. Med ca 35 anställda har SCRO bred expertis för att utforma, planera, genomföra, analysera och rapportera/publicera en klinisk studie. Huvudkontoret ligger i Uppsala men täcker in hela Norden. 

För mer information kontakta: 
Scandinavian CRO AB
www.scro.se
Ulrika Heldestad, Head of Clinical Operations
ulrika.heldestad@scro.se

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!