1. ADDI Medical
  2. /
  3. HOPE
  4. /
  5. HOPE Databroker
  Dela sida:

HOPE Databroker

- Tjänster för säker delning av 
hälsodata med individinteraktion

HOPE Databroker – en mångsidig plattform för att utveckla och integrera mjukvaruprodukter med fokus på välfärden, sjukvården, life science-industrin, forskning och patientengagemang. HOPE Databroker är utvecklad och används som en informationsinfrastruktur baserad på fyra hörnstenar: 
a) en delad resurs för alla innovatörer av e-hälso- och/eller infrastrukturella tjänster, b) olika komponenter (exempelvis producenter och konsumenter av data) integreras genom standardiserade gränssnitt, c) plattformen är öppen i den meningen att det inte finns några strikta gränser mellan vad som ingår (infrastrukturen för vård- och behandling) och vad som inte ingår, vem som kan använda den och för vilket syfte eller funktion, och d) den är generisk, den består av olika typer av tjänster som gör den tillämpbar inom olika och obegränsat antal segment.

HOPE Databroker tillhandahåller funktioner för att lagra, hämta och kommunicera medicinska data samt för patientkommunikation. Detta utifrån strikta krav på säkerhet och efterlevnad av lagstiftning inklusive autentisering, beslut om utlämnande och patienters samtycken. Den innehåller verktyg som behövs för att få åtkomst till och hantera data på ett enkelt och säkert sätt. 

ADDIs långvariga utvecklingsarbete med starkt fokus på interoperabilitet anpassad till tillämpliga lagrum och regelverk har genererat utvecklingen av HOPE Databroker. Den snabba utvecklingstakten har möjliggjorts i kombination med verksamhetens erfarenhet från den breda användningen av HOPE Care och HOPE Clinical Research inom hälso- och sjukvården och akademin.

 

Arkitektur

Arkitekturen motsvarande en informationsinfrastruktur och stödjer: a) krav på säkerhet genom redan existerande tjänster för samtyckeshantering och åtkomstkontroll (lagar, förordningar riktlinjer och rekommendationer) genom följsamhet till GDPR, PDL, Etiklagen, Arbetsmiljölagen etc., b) krav på delning av data genom redan framtagna och beprövade tjänster som ger konsumenter en datadriven plattform som i realtid ger åtkomst till data på ett lagenligt och informationssäkert sätt.

HOPE Databroker är uppdelad i tre typer av konton (providers) med hälsodata beroende på vilket syfte användningen har och därmed vilken juridisk så kallad ”rättslig grund” som tillämpas. 

Mitt Individkonto och Regionens hälsokonto erbjuds som app, webb-applikation och webb-app. Avidentifierat konto erbjuds som dataplattform med åtkomst via standardiserade API:er.

Teknik

Rent tekniskt sker all import och export via HOPEs export- och importtjänst. Tjänsten lämpar sig i första hand för maskinell bearbetning. I typfallet är det serverdelen av tredjepartstjänster som anropar HOPEs export- eller importtjänst för att genomföra en import eller export som begärts av en individ.

Samtidigt går programmet att använda manuellt och formatet är manuellt läsbart/skrivbart i till exempel Excel vilket underlättar under utveckling och test.

 

HOPE Databroker använder i möjligaste mån FHIR-standardens resurstyp Observation där varje ”post” i allt väsentligt består av en namn-värdelista. Det innebär dock att de olika dataelementen (attributen) måste beskrivas och kodifieras avseende namn, datatyp (numersikt värde, sträng etc.) och betydelse samt klassificeras i enlighet med standardiserade informationstyper.

Film

HOPE Databroker – en mångsidig plattform för delning av data.

HOPE Databroker används bland annat av

HOPE Databroker tjänster och tillämpningar

Mitt individkonto

Regionens hälsokonto

Avidentifierat konto

Data- och tjänstekatalogen

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter här nedan så hör vi av oss inom kort.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!