1. ADDI Medical
  2. /
  3. Case
  4. /
  5. ParentROP
  Dela sida:

HOPE Care / ParentROP

- Oftalmologi

Underlättar samarbetet mellan vården och föräldern

HOPE Care / ParentROP syftar till att underlätta samarbetet mellan barnets förälder och vården vid planering och genomförande av den schemalagda aktivitetsplanen.

Tidigare fick föräldern komma på besök några schemalagda timmar om dagen. I dag är målet vid flertalet neonatalavdelningar i Sverige att föräldern ska involveras i omvårdnaden så att de kan ta det primära omvårdnadsansvaret för sitt barn och dessutom att kunna bo på avdelningen under hela sjukhusvistelsen. Trots denna positiva utveckling finns det fortfarande utrymme för ett antal förbättringar. Ett område är kommunikationen mellan föräldern och vårdpersonalen.

Detaljerad aktivitetsplan

Föräldrarna ges med stöd av HOPE App en detaljerad plan som tydligt visar vilka omvårdnadsaktiviteter som kan förväntas utföras av dem själva, vid vilken tidpunkt och hur de ska utföras.

HOPE App innehåller därför många olika aktiviteter med allt från förfrågningar om barnets synutveckling och fixering till information om olika modeller för familjecentrerad vård till amningsstöd, information om planerade screeningundersökningar och resultat, även information om hur resultaten skall tolkas.

– Vi ser att HOPE Platform kan bidra till en tätare och förbättrad kommunikation mellan vården och föräldern till barnet samt skapa en möjlighet till tidsbesparingar och kvalitetssäkrad dokumentation.

Vad är ROP?

Alla barn som föds mycket för tidigt undersöks regelbundet av ögonläkare för att man ska upptäcka de barn som behöver behandling för sjukdomen ROP (prematuritets-retinopati), som kan drabba ögat efter för tidig födelse.

Om man föds för tidigt kan tillväxten av näthinnans blodkärl störas, och ju tidigare man föds desto större är risken för onormal kärltillväxt. Färre än 5 procent av alla undersökta barn kan få allvarliga förändringar som behöver behandlas med laser för att förhindra näthinneavlossning och synförlust. I de allra flesta fall blir det god effekt av behandlingen och i Sverige idag är det mycket ovanligt att ett barn blir blint på grund av ROP.

Läs artikel från Läkartidningen >>

En digital länk mellan vården och föräldern

I byggklossen Kunskapsbank inom HOPE Platform erbjuds ett flertal kvalitetsgranskade källor med information från vården att ta del av, exempelvis om olika beskrivningar för att stödja anknytningsmöjligheter mellan barnet och föräldern. I kunskapsbanken finns även information om flertal patientföreningar med insatser för att stötta det för tidigt födda barnet och därigenom minska förälderns trauma och påfrestningar.

Vården har till uppgift att erbjuda en familjecentrerad utvecklingsstödjande neonatalvård, inbegripet att förmedla den sammanhängande vårdkedjan vid neonatalvård till uppföljning och barnhälsovård när familjen har flyttat hem.

HOPE App utgör här en digital länk mellan vården och föräldern i samband med planeringen av barnets framtida vårdbehov och uppföljning.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!