1. ADDI Medical
  2. /
  3. Case
  4. /
  5. Min Hälsa – Cystisk fibros
  Dela sida:

HOPE Care / Min Hälsa

- Cystisk fibros

HOPE Care / Min Hälsa för cystisk fibros består av flera algoritmer och regler som är konfigurerade i HOPEs robot. När HOPEs robot körs tas automatiskt nya evidensbaserade värden fram som presenteras visuellt. Dessa värden beräknas automatiskt med hjälp inmatade registreringar från patienten själv, integrerade labb värden, mätvärden från devicer. Utförandet av self-management är en naturlig del av patientens dagliga aktiviteter, inklusive självövervakning. 

HOPE Care / Min Hälsa notifierar automatiskt vårdpersonalen vid behov så att resurser kan överföras till de patienter som behöver ytterligare vård eller patienter som behöver mer personlig kontakt för att nå framgångsrik behandling. Vården får härigenom ett verktyg som stödjer prioritering av patienter som har störst vårdbehov.

Patienten får en individanpassad vårdprocess i HOPE app. Utifrån patientens följsamhet till vårdprocessen triggas ett belöningssystem som motiverar att fortsätta med det beteende som skapar god hälsa. Med HOPE Care / Min Hälsa optimeras vårdens resurser och patientens möjligheter till self-management. Via appen erbjuds förutom ett automatiserat flöde med information som stegvis hjälper till att följa vårdprocessen även kallelser, chatt och videomöten. 

Användaren får en notis varje gång det är dags att genomföra en ny aktivitet, såsom en spirometrimätning eller delta vid ett digitalt vårdmöte. Tjänsten är utvecklad i samarbete med Göteborgs pediatriska CF-center, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen.

Cystisk fibros är ett forskningsintensivt område. Det är möjligt att kombinera HOPE Care / Min Hälsa med studier som stödjs av HOPE Clinical Research.

Sahlgrenskaliv.se skriver om hur HOPE hjälper vård av CF-patienter på Drottning Silvias barnsjukhus

HOPE Care / Min Hälsa - Cystisk fibros används av

Drottning Silvias Barnsjukhus

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!