1. ADDI Medical
  2. /
  3. Case
  4. /
  5. Vetenskapliga studier
  6. /
  7. IMPA – Vetenskapliga studier
  Dela sida:

Vetenskapliga studier

IMPA

– Implementering av Fysisk aktivitet på Recept för barn med obesitas

Studie:
En interventionsstudie med målsättning att ta reda på om metoden ”Fysisk aktivitet på recept” (FaR) kan hjälpa barn med obesitas att öka sin fysiska aktivitet, det vill säga att röra på sig mer. Studien är en del av ett implementeringsforskningsprojekt som undersöker genomförbarheten av att arbeta med FaR i barnsjukvården för denna målgrupp.

Medverkande parter:
Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet.

Läs mer: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35650617/

Användning av HOPE

HOPE består av två delar – ett automatiserat monitoreringssystem för vårdgivare och en mobilapp för patienten/barnet och dess förälder. Det automatiserade systemet bidrar till att öka effektiviteten och datakvalitén i vård och behandling av barn med obesitas. Systemet är designat för att stödja vårdgivarnas monitorering och uppföjlning och patientens och föräldrars self-management. Utförandet av self-management är en naturlig del av patientens och föräldrarnas dagliga aktiviteter, inklusive självövervakning. Vårdgivaren får ett individanpassat och helautomatiserat patientflöde. HOPE notifierar automatiskt vårdgivaren vid behov så att resurser kan överföras till de patienter som behöver ytterligare vård eller patienter som behöver mer personlig kontakt för att nå framgångsrik behandling. Vården får härigenom ett verktyg som stödjer prioritering av patienter som har störst vårdbehov.

Barn och föräldrar fyller i appen i frågeformulär, registrerar sin fysiska aktivitet och kan chatta med sin barnsköterska/barnläkare samt med studieansvariga forskare. De får också information och tips om fysisk aktivitet.

IMPA-studien vänder sig till barn mellan 6 och 12 år som har obesitas samt en av dess föräldrar. Användaren får en notis när det är dags att genomföra en ny aktivitet. Vårdpersonalen skriver FaR-recept med specifika målsättningar som sedan rapporteras av patienten och dess förälder i en aktivitetsdagbok. Patienten använder en rörelsemätare som mäter fysisk aktivitet. Mätvärden och aktiviteter läggs in i dagboken. Utifrån patientens följsamhet till sina målsättningar triggas ett belöningssystem med medaljer som motiverar att fortsätta med det beteende som skapar god hälsa.

HOPE Clinical study säkerställer att data alltid används i enlighet med lagen på ett säkert, ansvarsfullt och omtänksamt sätt. Utöver att använda HOPE App för den automatiserade provtagningsprocessen så används HOPE Clinical study för monitorering och bearbetning av data.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!