1. ADDI Medical
  2. /
  3. Case
  4. /
  5. Min Operation
  Dela sida:

HOPE Care / Min Operation

- Ortopedi

För planering av pre- och post operativa aktiviteter

Region Halland använder HOPE Care i syfte att optimera och underlätta planering samt uppföljning av den specifika operationen för att därigenom nå uppsatta operations- och behandlingsresultat. Målet är att öka antalet framgångsrika knäprotesoperationer genom att automatiskt säkerställa att patienterna som ska opereras har genomfört alla nödvändiga aktiviteter som måste vidtas enligt plan innan sin operation. I praktiken innebär det att rätt aktivitet vid rätt tidpunkt till rätt patient läggs upp med rätt antal påminnelser via plattformens kommunikationskanaler (SMS, e-post, push-notiser, chatt).

Genom att sjukhusen i Region Halland använder automatiskt operationsplaneringsstöd för sina patienter införlivas dessa i ambitionen att prioritera de patienter som har störst vårdbehov.

– Hallands sjukhus ges med ny tillämpning av digital teknik nya möjligheter för både invånare och medarbetare som kan medföra att vi kommer närmare ett ännu bättre samarbete mellan patienter och vården.

Med HOPE Care / Min Operation får patienten och vårdpersonalen ett stöd som:

  • Uppmuntrar till egenvård för patienten genom att fortlöpande informera om vad som behöver göras och registreras inför och efter patientens operation.

  • Ger patienten bättre kontroll och större möjlighet att ta eget ansvar för sin hälsa som i sin tur möjliggör att en planerad operation kan genomföras.
 
  • Ökar livskvaliteten genom digitala vårdkontakter som leder till mindre påverkan på arbete och privat socialt liv.
 
  • Underlättar förberedelser inför en operation genom riktad planerings- och uppföljningsinformation som därmed ökar patientens delaktighet och kontroll över de förberedelser som krävs inför sin operation.
 
  • Medför större möjligheter för vården att säkra sitt genomförande.
 
  • Frigör resurser genom att vårdpersonalen får ett kliniskt beslutstöd som gör att de kan prioritera patienter där behov finns och se hur alla patienter följer framtagen vårdplan.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!