1. ADDI Medical
  2. /
  3. HOPE
  4. /
  5. HOPE Databroker
  6. /
  7. Mitt individkonto
  Dela sida:

HOPE Databroker /
Mitt individkonto

HOPE Databroker / Mitt Individkonto (Individkontot) används för att lagra och utbyta hälsodata som ursprungligen registrerats på individens eget initiativ och där hälsodata hanteras med stöd av individens samtycke. För åtkomst till personuppgifter med tillhörande hälsodata som individen genererat på eget initiativ. Detta konto består av personuppgifter från individer. I detta konto, som avser lagring av hälsodata som genererats av enskilda individer, bestämmer individen själv med vem data ska delas genom samtycke. Personuppgiftsbehandling sker med stöd av individens samtycke.

I detta sammanhang används den generella termen individ synonymt med det vi i dagligt tal kallar ”patient” och med den juridiska termen den enskilde. Det är dock så att en patient (enligt Socialstyrelsens definition) är föremål för vård och behandling och därmed i strikt mening inte är tillämpbart inom den juridiska domän där Individkontot används. Det är dock alltjämt viktigt att särskilja individer från andra aktörer såsom personal eller närstående. Som individ räknas även den som företräder individen som vårdnadshavare.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

HOPE Practitioner
Översikt av individens aktiviteter

HOPE Practitioner
Registrering av data

INDIVIDEN

HOPE App
Information till individen

HOPE App
Dagsöversikt av aktiviteter

HOPE App
Sammanfattning avtal

HOPE App
Kunskapsbank

HOPE Databroker / Mitt individkonto används här:

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter här nedan så hör vi av oss inom kort.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!