Dela sida:

HOPE – en flexibel modulär plattform

Vi erbjuder snabbt anpassade och automatiserade lösningar med hjälp av robotisering som möjliggör ett nytt sätt för vården att involvera patienten i vårdplaneringen av sin vårdresa. 

Resultatet blir minskad belastning på vårdens resurser och en mer patientcentrerad vård. Patienten bjuds in att vara delaktig i vård på distans på sina villkor.

Här kan du läsa om ett antal av våra anpassade tjänster och funktioner för vården och forskningen. 

HOPE Care - en anpassning av HOPE Platform

Atopisk dermatit

Cystisk fibros

Diabetes

Graviditetsdiabetes

Graviditetsutbildning

Ljusbehandling

Oftalmologi - WebROP

Oftalmologi - ParentROP

Provtagning

Vaccinationer

HOPE Clinical Research - en anpassning av HOPE Platform

Barnobesitas

- Fysisk aktivitet på recept

Barnobesitas - OBDIPHY

Neonatologi - Less Is More

Gynendokrinologi

PROBES

ROP - EPITOP

ROP - DropROP

COVID-19

Smitta och snabbtest

COVID-19

Smitta och smittspårning

COVID-19

Smitta

COVID-19

Smitta och antikroppar

COVID-19

Antikroppar

COVID-19

Vaccination

Graviditetsdiabetes - SPARK

HOPE Databroker - en anpassning av HOPE Platform

Mitt individkonto

Regionens hälsokonto

Avidentifierat konto

Data- och tjänstekatalogen

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter här nedan så hör vi av oss inom kort.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!