1. ADDI Medical
 2. /
 3. HOPE
 4. /
 5. HOPE Care
  Dela sida:

HOPE Care

- strukturerat och robotiserat vårdflöde med patientinteraktion

HOPE Care är en helt ny robotiserad och helautomatiserad plattform som ökar effektivitet och datakvalitet i vård och behandling. Plattformen innehåller tjänster och funktioner som möjliggör ett nytt sätt för vården att involvera patienten i vårdplaneringen av sin egen vårdresa. Lösningen är designad för att stödja egenvård av patienter med bland annat distansmonitorering, PROM/PREM och/eller integration med till exempel blodsockermätare eller våg.

 

HOPE Care möjliggör en strukturerad uppföljning av kvalitetsutfall bestående av screeningresultat från vårdpersonal och patienter, provsvar, PROM/PREM och mätvärden från enheter.

Med HOPE Care får vården en effektiv och skalbar robotiserad lösning. Med större patientinteraktion ökar patientens möjlighet till delaktighet, med minimal tillsyn från vårdpersonalen.

HOPE Care

 • Med hjälp av digitalisering som innefattar robotisering och automation hjälper plattformen vården att prioritera de patienter som har störst behov.
 
 • Vårdpersonalen får en helautomatiserad monitorering och mobil övervakning av sina patienter med hjälp av robotisering. De blir även automatiskt och preventivt varnade när åtgärder krävs.
 • Med helautomatiska lösningar ökar vårdens effektivitet samtidigt som vårdkvaliteten ökar. Genom att göra rätt prioriteringar krävs minimala vårdresurser.
 
 • Robotisering av vårdprocesser kundanpassas utifrån varje diagnosområdesbehov. Robottekniken gör plattformen både flexibel och snabb att konfigurera.

Automatisk monitorering

Med hjälp av HOPE Care monitoreras patientens hälsotillstånd 24/7. Regelbaserade algoritmer triagerar patienten genom hela det standardiserade vårdflödet. Efter automatisk inhämtning eller manuell inmatning av patientens mätvärden analyserar tjänsten dessa och med hjälp av robotisering av regelbaserade algoritmer skapas en prioriteringsnivå för varje patient. Patienterna visualiseras tydligt som röda, gula och gröna för att vårdpersonalen enkelt ska kunna se vilka patienter som är i störst behov av åtgärd. 

Systemet monitorerar 24/7 och detta görs med hjälp av av HOPEs robot CADDI (Computer Assisted Data Detection and Interaction).

HOPE Plattform kan hantera regelbaserade algoritmer utan begränsningar, till exempel: algoritmer för gestationsålder, BMI och kliniska evidensbaserade poäng.

Med HOPE Care får vårdpersonalen

 • Automation och robotisering som hjälper vården att prioritera de patienter som har störst behov av åtgärd.
 
 • Helautomatiserad monitorering och mobil övervakning av patienter 24/7.
 
 • Automation och robotisering av vårdprocesser kundanpassas utifrån varje diagnosområdes enskilda behov. Robottekniken gör plattformen både flexibel och snabb att konfigurera.
 
 • Enkel inmatning, överblick och export av patientens hälsodata.
 
 • Samtyckeshantering enligt gällande GDPR-lagstiftning.
 
 • Chatt & video.
 
 • Koppling till journal- och labbsystem.
 • Möjlig integration mot kvalitetsregister.

Inkludering av patienten

HOPE Care utökar möjligheten för vården att, för olika diagnosområden, låta patienten själv utföra en mängd olika aktiviteter inom vårdresan som inte är tillgängliga inom den traditionella modellen. Resultatet är minskad belastning på vårdens resurser och patienten känner sig mer involverad och delaktig i sin egenvård och behandling.

HOPE App uppmuntrar patienter att genomföra aktiviteter i enlighet med den digitala vårdprocessen. Appen består av följande moduler: 

 • Egenvårdsuppföljning, information och utbildningsprogram
 • Egenkontroll och målsättning med feedback
 • Tidsbokning och kallelser
 • Livsstils-, kost-, träningsformulär och dagböcker
 • Chatt och video
 • Grafisk visualisering

Film

HOPE Care är en modern robotiserat och helautomatisk lösning som ökar effektivitet och datakvalitet i vård och behandling med patientinteraktion.

HOPE Care används bland annat av

HOPE Care tjänster och tillämpningar

Här presenteras innovativa digitala tillämpningar av HOPE Care inom specialistsjukvården där vi vid utveckling har varit ett nära stöd till verksamheten. Dessa berättelser visar exempelvis om hur vården har gått från kalenderstyrd- till en mer behovsstyrd vård, hur tjänsterna kan larma och påvisa när en patients gränsvärde över- eller underskrids och hur en stor mängd av dubbelarbete i vården kan minimeras.

Atopisk dermatit

Cystisk fibros

Diabetes

Graviditetsdiabetes

Graviditetsutbildning

Ljusbehandling

Oftalmologi - WebROP

Oftalmologi - ParentROP

Provtagning

Vaccinationer

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter här nedan så hör vi av oss inom kort.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!