1. ADDI Medical
  2. /
  3. COVID-19 vaccination
  Dela sida:

Vetenskapliga studier

COVERS COVID-vaccination: Effektivitets-, risk- och säkerhetsstudie (COVERS)

Studie: 
COVID-vaccination: Effektivitets-, risk- och säkerhetsstudie (COVERS)
 

Bakgrund och syfte

Pandemin med COVID-19 har inneburit mycket stor påverkan på hela samhället med såväl enorma ekonomiska kostnader som ökad sjuklighet och dödlighet. Vaccinationen mot COVID-19 möjliggör att kunna minska den fortsatta sjukligheten och dödligheten orsakad av coronaviruset. Utveckling av vaccin har tack vare stora insatser kunnat drivas rekordsnabbt framåt utan att försumma säkerhetskontroller. Samtidigt är det fortsatt mycket som är okänt gällande effekt och biverkningar av de olika vaccinen. Syftet med denna studie är därför att övervaka såväl skyddseffekt som biverkningar på kort och lång sikt. Forskningshuvudman för studien är Region Skåne.

Tillvägagångssätt

Ett urval av personer som vaccinerar sig i regionen tillfrågas om de vill ingå i denna studie. Individen samtycker till att delta i studien i patientappen HOPE App. Via appen erbjuds, förutom ett automatiserat flöde med information och påminnelser som stegvis hjälper deltagaren i studien, så hanteras även kallelser till bl a provtagning.

Ett blodprov tas i samband med vaccinationen och sedan efterföljande 1, 6, 12 och 24 månader. Detta görs för att undersöka antikroppssvar mot SARS-CoV-2 och för att undersöka hur länge antikroppssvaret kvarstår.

Vårdpersonal och forskningsledare arbetar i HOPE Clinical Research, som fungerar som ett monitorerings- och beslutsstödsystem som effektiviserar och underlättar förberedelser, genomförande och uppföljning av vaccinationerna. Med hjälp av HOPE Clinical Research optimeras vårdens resurser samtidigt som kommunikation mellan patienten och verksamheten stöds via exempelvis digitala formulär och chatt som sen sparas som journalhandling. 

– Vi behövde en digital plattform som snabbt kan anpassas efter våra önskningar och som klarar av att leverera automatiserade processer i kommunikationen med individen och naturligtvis säkerställa att data alltid hanteras enligt de juridiska kraven och högsta möjliga IT-säkerhet. Därför välkomnar vi samarbetet med HOPE Platform.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!