1. ADDI Medical
  2. /
  3. COVID-19 vaccination
  Dela sida:
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Vetenskapliga studier

COVID-vaccination: Effektivitets-, risk- och säkerhetsstudie (COVERS)

Studie: COVID-vaccination: Effektivitets-, risk- och säkerhetsstudie (COVERS)

Medverkande parter: Region Skåne och Lunds universitet

Bakgrund och syfte

Pandemin med COVID-19 har inneburit mycket stor påverkan på hela samhället med såväl enorma ekonomiska kostnader som ökad sjuklighet och dödlighet. Vaccinationen mot COVID-19 möjliggör att kunna minska den fortsatta sjukligheten och dödligheten orsakad av pandemin. Utveckling av vaccin har tack vare stora insatser kunnat drivas rekordsnabbt framåt utan att försumma säkerhetskontroller. Samtidigt är det fortsatt mycket som är okänt gällande effekt och biverkningar av de olika vaccinen. Syftet med denna studie är därför att övervaka såväl skyddseffekt som biverkningar på kort och lång sikt. Forskningshuvudman för studien är Region Skåne.

Tillvägagångssätt

Ett urval av personer som vaccinerar sig tillfrågas om de vill ingå i denna studie. Individen samtycker till att delta i studien via HOPE App. Via appen erbjuds förutom ett automatiserat flöde med information som stegvis hjälper till att delta i studien även kallelser. Användaren får en notis varje gång det är dags att genomföra en ny aktivitet.

Ett blodprov kommer att tas (ca 8 ml) i samband med vaccination och efter 1, 6, 12 och 24 månader. Detta görs för att undersöka antikroppssvar mot SARS-CoV-2 och för att undersöka hur länge antikroppssvaret kvarstår.

HOPE Clinical study säkerställer att data alltid används i enlighet med lagen på ett säkert, ansvarsfullt och omtänksamt sätt. Utöver att använda HOPE App för den automatiserade provtagningsprocessen så används HOPE Clinical study för samtyckeshantering och bearbetning av data.

HOPE Clinical study hanterar och delar användarens information i studien på ett tryggt och säkert sätt med stöd av Dataskyddsförordningen (GDPR).

– Vi behövde en digital plattform som snabbt kan anpassas efter våra önskningar och som klarar av att leverera automatiserade processer i kommunikationen med individen och naturligtvis säkerställa att data alltid hanteras enligt de juridiska kraven och högsta möjliga IT-säkerhet. Därför välkomnar vi samarbetet med HOPE Platform.