1. ADDI Medical
  2. /
  3. Case
  4. /
  5. Vetenskapliga studier
  6. /
  7. OBDIPHY – Vetenskapliga studier
  Dela sida:

HOPE Clinical Research /

OBDIPHY

(OBesity DIgi-PHYsical care study)

Studie: effekter av digifysisk vård riktad till familjer med ungdomar som har obesitas

Medverkande parter: Region Halland och Västra Götalandsregionen

 

Bakgrund och syfte

Förekomsten av obesitas hos barn i Sverige har ökat från 1 % till 4 % under de senaste 25 åren. Forskning visar att obesitas tidigt i livet förkortar den förväntade medellivslängden med upp till 13 år och ökar risken för att utveckla utveckla kardiovaskulära och metabola komplikationer samt risken för 13 olika cancerformer. Barn med obesitas har sämre livskvalité samt en högre förekomst av psykisk ohälsa, skolfrånvaro, ofullständiga gymnasiebetyg och ofrivillig ensamhet. Behandlingsresultaten av 2022-00094-01 den obesitasvård som ges i Sverige idag är nedslående därmed bör nya metoder tas fram och utvärderas. Tidigare studier anger att digital vård eller vårdkontakter över telefon är effektivt. I den här prospektiva randominiserande kontrollerade multicenterstudien är målet att utvärdera ett nytt verktyg inom obesitasvården. Studien kommer undersöka om digifysisk vård i kombination med sedvanlig vård ger lika bra behandlingsresultaten för barnobesitas. Kontrollgruppen får sedvanlig vård medans interventionsgruppen ges sedvanlig vård + att de tilldelas en kommunikationsplattform (i form av en app) specifikt utformad med specialistvården och patientföreningen. Med appen kan patienten och vårdgivaren kommunicera med varandra, dela hälsodata och information på ett säkert sätt med hög autentiseringsgrad. Tillsammans med ett aktivitetsarmband och en våg kan hälsodata samlas in kontinuerligt. Genom individanpassade mål får patienten peppande feedback.

Syftet är att utvärdera hur en intensiv individanpassad digifysisk intervention påverkar behandlingsutfallet hos barn och ungdomar med obesitas som primär diagnos. Målet med interventionen är att uppmuntra egenvård och påverka levnadsvanor, till exempel kost, rörelse och sömn, som är kopplade till en bättre hälsa samt minska oro och risken för komplikationer.

Om studien kan visa på att en digifysisk vård ger motsvarande vård kommer den digifysiska lösningen erbjudas till samtliga patienter i regionen.

Användning av HOPE Clinical Research

Med hjälp av HOPE optimeras forskarnas resurser och kvalitén på insamlad data. I studien används HOPE med tillhörande mobilapp, som medger nya sätt för patienten och vårdgivaren att kommunicera med varandra, dela hälsodata och information reciprokt??? på ett säkert sätt med hög autentiseringsgrad.

Patienter registrerar sig till studien via patientappen HOPE App. I den får de sedan löpande information, frågeformulär och kan kommunicera med sin vårdpersonal. Via appen erbjuds forskningsdeltagarna ett automatiserat flöde med information som stegvis hjälper dom att bl a genomföra provtagning och fylla i formulär. Användaren får en notis varje gång det är dags att genomföra en ny aktivitet och personalen får en kvittens varje gång deltagaren genomfört en aktivitet. Svaren på mätvärden kan personal och forskningsdeltagare även följa visuellt via grafer.

Genom robotiseringen, konfigurerad enligt tillhandahållna algoritmer och triggerpunkter från forskarna, guidas deltagare och personal automatiskt steg för steg genom hela studieprocessen. Tjänsten används av kliniska sjuksköterskor, forskningssjuksköterskor, forskare, forskningsdeltagare (individer/vårdnadshavare) och administrativ personal.

  • HOPE App används av barnet och föräldrar för att registrera data och HOPE används av kliniska sjuksköterskor och forskare.

  • Forskningssjuksköterskorna använder HOPE för att registrera ytterligare värden och tillstånd.

  • Forskarna använder HOPE för samtyckeshantering, informationsdelning (awareness), kommunikation med barn och föräldrar och all informationsinsamling och bearbetning av data för studien.

HOPE är ett helautomatiskt system som ökar effektiviteten och datakvaliteten i OBDIPHY studien.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!