1. ADDI Medical
  2. /
  3. COVID-19 smitta och antikroppar
  Dela sida:

HOPE Clinical Research /

COVID-19 smitta och antikroppar

Studie: Utredning rörande COVID-19 smitta och antikroppar.

Medverkande parter: Folkhälsomyndigheten, Nationellt Pandemicenter vid SciLifeLab, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Cytiva (Uppsalas största privata arbetsgivare).

Läs mer: https://www.cytivalifesciences.com/en/us/news-center/cytiva-anstallda-med-i-utredning-om-covid19-10001

Vem är ansvarig för COVID-19-utredningen?

Utredningen genomförs av Karolinska Institutet i Stockholm i samarbete med Folkhälsomyndigheten som fått i uppdrag från regeringen att utöka antalet provtagningar för COVID-19 och i anslutning även analysera proverna. Utredningen leds av professor Lars Engstrand, Karolinska Institutet.

Karolinska Institutet är ansvarig för behandlingen av personuppgifter inom utredningen.

Bakgrund och syfte

Alla anställda på företaget Cytiva som är Uppsalas största privata arbetsgivare erbjuds att testas för COVID-19 smitta.

Testen utförs i samarbete med forskare från Nationellt Pandemicenter vid SciLifeLab, Karolinska Institutet (KI) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och genomförs som en pilot för att testa den analysmetod som utvecklats av forskarna. Utredningen ska också ge en kompletterande bild av pågående spridning av COVID-19 samt förekomsten av antikroppssvar som visar på tidigare smitta. Cytiva bidrar med kunskap och resurser för utveckling av logistik och provhantering.

Syftet med samarbetet mellan Cytiva, KI, KTH och Nationellt Pandemicenter vid SciLifeLab är att forskarna ska få en bättre kunskapsgrund inför start av storskaliga tester.

Genom en provtagning i två steg av ~1500 personer anställda vid Cytiva ska studien bidra till den samlade kunskapen om omfattningen av smittspridningen i olika delar av det svenska samhället. Den första testperioden sträckte sig mellan 11e maj och 18e juni och den andra startar i oktober.

Anställda på Cytiva deltar frivilligt och tilldelas tidsintervall för provtagningen för att säkra social distansering. Förenklad provsvarshantering via HOPE Clinical study används som stöd i utredningen. De personer som får negativt resultat i det första virustestet ska därefter lämna blodprov för antikroppsanalys inom 24 timmar. En laboratoriebaserad metod utvecklad på KTH och Nationellt Pandemicenter vid SciLifeLab används för antikroppsanalysen.

Tillvägagångssätt

HOPE Clinical study ger anställda stöd via automatiserat flöde som stegvis hjälper dem att genomföra provtagningen. Användaren får via HOPE App exempelvis:  a) information om studien och provtagningen, b) frågeformulär att besvara, c) notiser varje gång det är dags att genomföra en ny aktivitet, d) provsvarsresultat, e) information om vart användaren skall vända sig för frågor och rådgivning via HOPE App.

Vid deltagandet blir anställda tilldelade ett självprovtagningskit (topspinne för näsa och svalg) av Cytiva. Virusprovet tas i hemmet samma morgon som virusprovet lämnas in vid, av Cytiva, anvisad plats. Om virusprovet är negativt kallas Cytivas personal till blodprovstagning för test av förekomst av antikroppar. Svar på antikroppstestet får anställda inom en vecka. De anställda har rätt att avböja blodprovstagning för antikroppstest även om de valt att lämna svalgprov för virustest.

HOPE Clinical study hanterar och delar användarens information på ett tryggt och säkert sätt med stöd av GDPR- samtycke.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!