1. ADDI Medical
  2. /
  3. Case
  4. /
  5. HOPE Neonatal
  Dela sida:

HOPE Care / Neonatal

Stödjer blodprovstagning av
prematura spädbarn

Vid enheterna för neonatal vård vid Skånes universitetssjukhus (SUS i Lund), Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset), Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och Karolinska Universitetssjukhuset, Solna genomförs blodprovstagning med minskad mängd blod vid tester från extremt prematura spädbarn. Barnen är födda före vecka 27.

Syftet med blodprovstagning med minskad mängd blod är att bevara faktorer i blodet som är nödvändiga för ett barns normala utveckling.

Primärt är att minska mängden blod som för närvarande krävs för olika tester för att undersöka om minskad blodprovtagning och därmed minskad förlust av blodvolym hos extremt prematura barn leder till en lägre förekomst av kronisk lungsjukdom, BPD.

Sekundärt är att undersöka om minskad blodprovtagning och därmed minskad förlust av blodvolym ger ökade nivåer av cirkulerande tillväxtfaktorer, stamceller och nivå av fetalt / vuxen hemoglobin. Och om den påvisade effekten kan leda till färre antal blodtransfusioner och volym med givarblod från vuxen person. Även en möjlig minskad förekomst av neonatal sjuklighet såsom cerebral intraventrikulär blödning (IVH), nekrotiserande enterokolit (NEC) och retinopati hos prematura spädbarn (ROP).

HOPE Platform används för vetenskapliga studien Less Is More

HOPE Platform som används på enheterna vid universitetssjukhusen med stöd av Åtkomstkontroll enkelt på olika sätt visa information i olika tekniska miljöer.

Det ger även den enskilde forskaren full översikt och kontroll över vilken data som samlas in och med vilken hastighet av såväl kliniska sjuksköterskor som forskningssjuksköterskor.

HOPE Platform säkerställer att data alltid används i enlighet med gällande svensk lagstiftning och på ett säkert, ansvarsfullt och omtänksamt sätt.

HOPE Care / Neonatal används av

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!