Vi skapar framtidens
innovativa hälsokommunikation

ADDI Medical erbjuder med sina digitala lösningar ett helt nytt sätt för vården att involvera patienten i vårdarbetet. Våra kunders användare har bevisat att HOPE kommunikationsplattform stödjer deras behov av automatiserade arbetsprocesser, kliniska beslutstöd och säkra informationsflöden. 

Allt möjliggörs genom att patienten ges en central roll i arbetsprocessen och själv utför en mångfald av de aktiviteter som vården enligt tradition tidigare har utfört.

Symbol_Asset 1_600
bankid_v_lo_rgb

Vi skapar framtidens innovativa hälsokommunikation

ADDI Medical erbjuder med sina digitala lösningar ett helt nytt sätt för vården att involvera patienten i vårdarbetet. Våra kunders användare har bevisat att HOPE kommunikationsplattform stödjer deras behov av automatiserade arbetsprocesser, kliniska beslutstöd och säkra informationsflöden. 

Allt möjliggörs genom att patienten ges en central roll i arbetsprocessen och själv utför en mångfald av de aktiviteter som vården enligt tradition tidigare har utfört.

Symbol_Asset 1_600
bankid_v_lo_rgb

HOPE Platform™

En effektiv lösning för säker delning av klinisk information

HOPE Platform är utvecklad i nära dialog med patienten, vården, akademin och läkemedelsindustrin, med höga krav på resursoptimering, säkerhet och användarupplevelse. Fokus är lagd på datadriven patientinvolvering för enklare tillgång till aktuell information och för snabbare och smidigare kontakt med alla berörda intressenter. ››

Idag fler än
0
användare