Vi skapar framtidens
innovativa hälsokommunikation

ADDI Medical erbjuder med sina digitala lösningar ett helt nytt sätt för vården att involvera patienten i vårdarbetet. Våra kunders användare har bevisat att HOPE kommunikationsplattform stödjer deras behov av automatiserade arbetsprocesser, kliniska beslutstöd och säkra informationsflöden.

Allt möjliggörs genom att patienten ges en central roll i arbetsprocessen och själv utför en mångfald av de aktiviteter som vården enligt tradition tidigare har utfört.

Symbol_Asset-1_600.png
bankid_v_lo_rgb.png

Vi skapar framtidens innovativa hälsokommunikation

ADDI Medical erbjuder med sina digitala lösningar ett helt nytt sätt för vården att involvera patienten i vårdarbetet. Våra kunders användare har bevisat att HOPE kommunikationsplattform stödjer deras behov av automatiserade arbetsprocesser, kliniska beslutstöd och säkra informationsflöden. 

Allt möjliggörs genom att patienten ges en central roll i arbetsprocessen och själv utför en mångfald av de aktiviteter som vården enligt tradition tidigare har utfört.

Symbol_Asset-1_600.png
bankid_v_lo_rgb.png
EIT-logo.png

HOPE Platform™

En effektiv lösning för säker delning av klinisk information

HOPE Platform är utvecklad i nära dialog med patienten, vården, akademin och läkemedelsindustrin, med höga krav på resursoptimering, säkerhet och användarupplevelse. Fokus är lagd på datadriven patientinvolvering för enklare tillgång till aktuell information och för snabbare och smidigare kontakt med alla berörda intressenter. 

Idag fler än
0
användare
Idag fler än
0
användare

COVID-19

– HOPE Corona som stöd vid test, vaccination och kliniska studier

Via HOPE App kan patienten enkelt involveras i sin egenvård och som medaktör vid test och vaccination av COVID-19. Vårdpersonalen kan snabbt och effektivt övervaka patientens alla planerade och pågående aktiviteter och via stöd för kliniska studier kan virusets spridning och effekter följas upp. ››

HOPE Obesitas

– För behandling och uppföljning på distans

Utvecklingen av HOPE Obesitas syftar till att underlätta vårdens behandling och kommunikation med barn och ungdomar med diagnosen fetma. Via HOPE App får patienten en helt individuellt anpassad och schemalagd aktivitetsplan för sin behandling. Med stöd av appen får patienten även en mer trygg och kontinuerlig kontakt med alla som är involverade. ››