Vi skapar framtidens automatiserade lösningar för sjukvård och forskning

ADDI Medical erbjuder en helt ny robotiserad och helautomatiserad plattform som möjliggör ökad effektivitet och datakvalitet i vården och forskningen. Plattformen innehåller tjänster och funktioner som ger vården ett helt nytt sätt att integrera olika vårdplaner och involvera patienten i sin vårdresa. Patienten får en ingång till jämlik vård som består av olika koordinerade diagnostiska vårdprocesser.

Symbol_Asset-1_600-1.png

Vi skapar framtidens automatiserade lösningar för sjukvård och forskning

ADDI Medical erbjuder en helt ny robotiserad och helautomatiserad plattform som möjliggör ökad effektivitet och datakvalitet i vården och forskningen. Plattformen innehåller tjänster och funktioner som ger vården ett helt nytt sätt att integrera olika vårdplaner och involvera patienten i sin vårdresa. Patienten får en ingång till jämlik vård som består av olika koordinerade diagnostiska vårdprocesser.

Symbol_Asset-1_600-1.png
bankid_v_lo_rgb-1.png
EIT-logo.png

HOPE

En plattform med automatiserat
processtöd för effektiv
och säker patientinvolvering

HOPE är utvecklad i nära dialog med vården, patienten, akademin och läkemedelsindustrin med höga krav på resursoptimering, säkerhet och användarupplevelse. Vårdpersonalen får ett effektivt och säkert stöd för precisionsvård och tillgång till ett avancerat beslutsstöd. Patienten ges en central roll i sin vårdresa och kan enkelt och smidigt på distans delta på sina villkor.

Idag fler än
0
användare
Idag fler än
0
användare

HOPE Clinical Research

HOPE Clinical Research är ett modernt patientinteraktivt Clinical Trial Management System (CTMS) för forskare och deras beställare, såsom läkemedelsindustrin. Med hjälp av HOPE Clinical Research optimeras forskarnas resurser och insamlingen av kvalitativa data maximeras. Tjänsten används av kliniska sjuksköterskor, forskningssjuksköterskor, forskare, forskningsdeltagare (individer/patienter), studiens finansiärer och administrativ personal.

Läs mer om HOPE för kliniska studier ››

HOPE Care Obesitas

– För behandling och uppföljning på distans

Utvecklingen av HOPE Care Obesitas syftar till att underlätta vårdens behandling och kommunikation med barn och ungdomar med diagnosen fetma. Via HOPE App får patienten en helt individuellt anpassad och schemalagd vårdplan för sin behandling. Med stöd av appen får patienten även en mer trygg och kontinuerlig kontakt med alla som är involverade.

Läs mer mer om HOPE Care för obesitas. ››

HOPE Care WebROP

WebROP är ett evidensbaserat beslutsstödsystem för screening och behandling av prematura barn som löper risk för att drabbas av ROP (prematuritets-retinopati). Föräldrarappen ParentROP är en del av HOPE Care.

Läs mer om WebROP och ParentROP ››

HOPE Clinical Research Corona

– stöd vid test, vaccination och kliniska studier

Via HOPE kan vården enkelt involvera patienten i hens egenvård och som medaktör i vid test och vaccinationer av COVID-19. Vårdpersonalen kan snabbt och effektivt övervaka patientens alla planerade och pågående aktiviteter och via stöd för kliniska studier kan virusets spridning och effekter följas upp.

Läs mer om HOPE Cinical Research för Corona ›› 

Vad säger våra användare

Våra kunder och samarbeten

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!