1. ADDI Medical
  2. /
  3. HOPE
  4. /
  5. Min Hälsa
  Dela sida:

HOPE Care /
Min Hälsa

- Diabetes

HOPE Care / Min Hälsa för diabetes ger klinisk vårdpersonal ett monitorerings- och helautomatiskt beslutsstödsystem bestående av flera algoritmer som tar fram och presenterar evidensbaserade värden visuellt. Dessa värden beräknas automatiskt med hjälp av inmatade registreringar från patienten. För vårdpersonalen illustreras dessa värden via diagram över den tidsperiod som vårdpersonalen önskar. Vårdpersonal larmas automatiskt proaktivt om gränsvärden överskrids. 

Patienten får en individanpassad vårdplan presenterad i HOPE app. Utifrån patientens följsamhet till vårdplanen triggas ett belöningssystem som motiverar patienten att fortsätta med sitt förändrade beteende. Med HOPE Care / Min Hälsa för diabetes optimeras vårdens resurser och patientens möjligheter till egenvård.

Tjänsten är utvecklad i samarbete med Centrum för Digital Hälsa, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen

VÅRDEN

HOPE Practitioner
Översikt av patientens aktiviteter

HOPE Practitioner
Visualisering av patientens data

PATIENTEN

HOPE App
Aktivitetsöversikt

HOPE App
Blodglukosnivå

HOPE App
Målsättning

HOPE App
Intag av läkemedel

HOPE Care / Min Hälsa används här:

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter här nedan så hör vi av oss inom kort.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!