Dela sida:

Vetenskapliga studier

PROBES

PROBES – En dubbelblind randomiserad studie 
Säkerhet med oralt mikroniserat progesteron jämfört med noretisteronacetat i kontinuerlig kombination med oralt östrogen som menopausal hormonbehandling 

Medverkande parter: Karolinska universitetssjukhuset Solna, Region Stockholm. 

Bakgrund

Ungefär var tredje kvinna i klimakteriet lider svårt av svettningar, vallningar och sömnproblem och önskar därför någon form av behandling. Östrogenmedicinering ger mycket god symtomlindring och kan rekommenderas de flesta kvinnor som har klimakteriebesvär med försämrad livskvalitet. För att undvika oönskad stimulering av livmoderslemhinnan kombineras östrogen vanligtvis med progesteron (gulkroppshormon) i syntetisk form s.k. gestagen. Endast kvinnor som har opererat bort livmodern kan behandlas med enbart östrogen.

För kvinnor som påbörjar hormonmedicinering i nära anslutning till menopaus (sista menstruationen) har behandlingen många positiva hälsoeffekter, bland annat minskar den risken för skeletturkalkning och hjärt-kärlsjukdom samt förlänger livet. Däremot ger längre tids hormonbehandling en något ökad risk för bröstcancer. Idag vet vi att risken för bröstcancer framför allt gäller kombinationsbehandling med östrogen och gestagen, medan östrogen utan gestagen ökar risken mycket litet eller inte alls.

För att tillmötesgå kvinnors behov och önskemål om hormonbehandling är det viktigt att få ökad kunskap om hur naturligt progesteron i kombination med östrogen påverkar bröstet och livmoderslemhinnan jämfört med standardbehandling. Syftet med studien är att utforska balansen mellan fördelar och risker med dessa två olika hormonbehandlingar. Studien förväntas ge ökad kunskap om både bröst- och livmodersäkerhet med östrogenbehandling i kombination med naturligt progesteron jämfört med gestagen.

Användning av HOPE

HOPE Clinical Research ger forskare och klinisk vårdpersonal en digital plattform med bl a eCRF och digitalt strukturerade studieprotokoll.  Deltagaren i studien får tillgång till HOPE App där deltagaren får all information om studien och där även GDPR samtycken samlas in. I appen kan deltagaren enkelt följa sitt studieprotokollet genom att hon får en överblick, påminnelser och kallelser om sina studieaktiviteter. I appens dagbok registrerar även patienten sina blödningar. Genom appen ökar patientinteraktionen och dessutom erbjuds vårdpersonalen realtidsmonitorering och beslutstöd bestående av flera automationer som strukturerar och presenterar patientensvärden visuellt. I den sorteringsbara patientlistan kan klinisk vårdpersonal enkelt få en översikt av hur långt varje patient kommit i studien och vad och när nästa åtgärd skall genomföras. 

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!