1. ADDI Medical
  2. /
  3. Case
  4. /
  5. Dermatologi HOME
  Dela sida:

HOPE Care / Dermatologi HOME

- Psoriasis

Full kontroll genom en anpassad
vårdplan med aktiviteter

HOPE Care / Dermatologi HOME är en digital tjänst som förenklar registrering och uppföljning av symtom, behandling, riskfaktorer och samsjuklighet hos patienter med diagnosen psoriasis. Patienten får bättre kontroll över sin sjukdom och livssituation genom egen uppföljning  av den individuellt framtagna vårdplanen med direkt återkoppling från vården.

Via vårdplanen i HOPE App kan patienten på distans enkelt besvara frågor i anpassade skattningsformulär och få påminnelser om när vissa aktiviteter ska utföras. Patienten får en fullständig översikt över sin schemalagda plan, vilka aktiviteter som ska utföras och följas upp över tid samt vilken information patienten delar med vården.

Uppföljningen av inrapporterade data baseras på Socialstyrelsens nationella riktlinjer och de senaste behandlingsrekommendationerna från Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV).

I samarbete med läkemedelsföretaget AbbVie och hälso- och sjukvården utvecklar ADDI Medical tjänsten som ger patienten möjlighet att vara mer aktivt involverad i sin egen vård och behandling.

– Med HOPE Care / Dermatologi HOME kan vi på ett enkelt sätt hålla kontakt med våra patienter under hela resan. Målet med digitaliseringen är både att det skall engagera och djupt involvera patienterna samt att det skall underlätta för oss som jobbar i vården. Vi kan nu sätta patienten i centrum i vårdprocessen samtidigt som effektiviteten och vårdkvalitén höjs. Det har möjliggjort en vårdutveckling där vår personal kan lägga mer tid på de patienter som behöver mest stöd just nu.

HOPE Care / Dermatologi HOME är utvecklat i samarbete mellan vården, ADDI Medical och företaget AbbVie.

HOPE Care / Dermatologi HOME

Den nya tjänsten HOPE Care / Dermatologi HOME används av vården och patienterna genom bl.a. Psoriasisföreningen i Stockholms Län på sina mottagningar i Sundbyberg och Sjöstaden och vid Stockholm Hud som är en del av vårdföretaget Praktikertjänst.

Den tekniska lösningen HOPE Platform som ligger till grund för HOPE Care / Dermatologi HOME består av olika delar. Via gränssnittet HOPE Practitioner kommunicerar vården med patienten. I den mobila applikationen HOPE App kommer patienten att kunna vara aktiva på distans med allt med allt som patienten av vården bedöms klara av att utföra själv. Detta möjliggörs genom att patienten kan ta del av sin vårdplan, få påminnelser om vilka aktiviteter som är planerade och ska utföras av patienten själv och se sina resultat. Om patienten missar att utföra en aktivitet uppmärksammar ansvarig vårdresurs om detta och samtidigt skickas automatiskt en påminnelse till patientens mobiltelefon.

Nationella riktlinjer

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid psoriasis konstaterar man att forskningen idag har banat väg för en ny och effektiv behandling av psoriasis men att sjukdomen fortfarande är underbehandlad, med stora regionala skillnader. Bristen på kontinuitet och uppföljning leder även till att en del patienter fortsätter att få samma behandling som tidigare, trots att den inte är tillräckligt effektiv.

Under projektnamnet HOPE Care / Dermatologi HOME har ADDI Medical tillsammans med läkemedelsföretaget AbbVie och vården utvecklat och utvärderat HOPE Platform. Syftet är att med HOPE Platform är att ge patienten bättre kontroll över sin sjukdom och livssituation genom möjlighet till egen uppföljning via HOPE App och en individuellt framtagen aktivitetsplan med direkt återkoppling från vården.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!