1. ADDI Medical
  2. /
  3. HOPE
  4. /
  5. HOPE Clinical Research
  Dela sida:

HOPE Clinical Research

- en automatiserad lösning för den kliniska forskarvärlden med patientinteraktion

Med hjälp av HOPE Clinical Research optimeras forskarnas resurser och insamlingen av kvalitativa data maximeras. Genom robotiseringen, konfigurerad enligt tillhandahållna algoritmer och triggerpunkter från forskarna, guidas deltagare och personal automatiskt steg för steg genom hela studieprocessen. Tjänsten kan användas av kliniska sjuksköterskor, forskningssjuksköterskor, forskare, forskningsdeltagare (individer/patienter), sponsorer och administrativ personal.

HOPE Clinical Research är en helautomatisk lösning som ökar effektiviteten och datakvaliteten i klinisk forskning. Lösningen är designad för att stödja patientinteraktion och egenvård av patienter. Utförandet av egenvård är en naturlig del av patientens dagliga aktiviteter, och ibland även egenmonitorering. HOPE Clinical Research notifierar automatiskt klinisk forskningspersonal och vårdpersonal vid behov. På så sätt ges förutsättningar för prioritering och resurser kan överföras till de patienter som behöver mer personlig kontakt för att kunna delta i studien eller som behöver ytterligare vård för att nå framgångsrik behandling. Studien får härigenom ett verktyg som stödjer prioritering av patienter som har störst vårdbehov.

Lösningen ger användaren ett patientinteraktivt monitorerings- och helautomatiskt prioriterings- beslutsystem. Med HOPE Clinical Research får läkemedels- och forskarvärlden framtidens tjänst för kliniska studier. eCRF och virtuellt kontrollcenter möjliggör för forskare och deras sponsorer att i realtid följa i vilken takt och mängd som data samlas in på respektive prövningsplats. Då utan att komma åt det aktuella forskningsresultatet. Via kontrollcentret kan forskaren även kontrollera att studieprotokollen följs korrekt och i vilken takt patientrekryteringen sker. Komplexiteten för insamling av forskningsdata minskar då det via kontrollcentret är enkelt att rikta vilken data som skall samlas in via kliniska sjuksköterskor, forsknings-sjuksköterskor, forskare respektive och via deltagande patienter.

Komplexiteten för insamling av forskningsdata minskar då det via kontrollcentret är enkelt att rikta vilken data som skall samlas in via kliniska sjuksköterskor, forskningssjuksköterskor, forskare respektive och via deltagande patienter. Deltagare och personal får tillgång till HOPE Clinical Research både som webb-applikation, webb-app och mobil-app.

Film

HOPE Clinical Research är ett modernt patientinteraktivt Clinical Trial Management System (CTMS) för forskare och deras beställare, såsom läkemedelsindustrin.

HOPE Clinical Research används bland annat av

 Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

HOPE Clinical Research lösningar och tillämpningar

Barnobesitas

- Fysisk aktivitet på recept

Barnobesitas - OBDIPHY

Neonatologi - Less Is More

Gynendokrinologi

PROBES

ROP - EPITOP

ROP - DropROP

COVID-19

Smitta och snabbtest

COVID-19

Smitta och smittspårning

COVID-19

Smitta

COVID-19

Smitta och antikroppar

COVID-19

Antikroppar

COVID-19

Vaccination

Graviditetsdiabetes - SPARK

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter här nedan så hör vi av oss inom kort.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!