1. ADDI Medical
  2. /
  3. Case
  4. /
  5. Obesitas
  Dela sida:

HOPE Care /
Min Hälsa för obesitas

för behandling och uppföljning på distans

HOPE Care / Min Hälsa för obesitas syftar till att underlätta behandling och kommunikation med barn och ungdomar med diagnosen fetma. Med tjänsten erbjuds patienten en individuellt anpassad och schemalagd vårdplan för sin behandling.

HOPE Care / Min Hälsa för obesitas är till stor del baserad på metoden för digital behandling vid barn- och ungdomsmottagningen på Hallands sjukhus och vid Obesitascentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen. Den nya metoden går ut på att motivera patienten till att ändra beteende och livsstil. I den utsträckning som barnet önskar kan även föräldrarna ges tillgång till barnets vårdplan.

Inom diagnosområdet samverkar även många av vårdens och samhällets aktörer tätt tillsammans då patientens livsstil behöver förändras. Med hjälp av HOPE Care /Min Hälsa för obesitas går man från mer traditionella enstaka, oregelbundna besök av kontroller till en för patienten mer trygg, stabil och kontinuerlig kontakt med alla som är involverade.

Då behandlingen sker på distans kan barn och ungdomar tas emot från flera geografiska områden inom Region Halland och inom Västra Götalandsregionen. Även de barn och ungdomar som inom ramen för traditionell vård inte har tagits emot tidigare. 

Film om HOPE Platforms användning för obesitaspatienter hos Barn- och ungdomsmottagningen vid Hallands sjukhus

– Hallands sjukhus ges med ny tillämpning av digital teknik nya möjligheter för både invånare och medarbetare som kan medföra att vi kommer närmare ett ännu bättre samarbete mellan patienter och vården.

För barnet

Olika aktiviteter kan läggas upp och individualiseras enligt överenskommelse med vad barnet över tid själv vill. Utifrån barnets följsamhet till aktivitetsplanen triggas ett belöningssystem som motiverar att fortsätta med sitt förändrade beteende.

Barn erbjuds ett eget aktivitetsarmband. Om barnets följsamhet till planerad aktivitetsplan inte följs eller om angivna värden har försämrats kommuniceras avvikelsen direkt till ansvarig vårdpersonal. Detta görs via det Kliniska beslutsstödet, en byggkloss inom HOPE Platform.

Med hjälp av HOPE Practitioner kan vårdpersonalen göra det både enklare och roligare för barn och tonåringar att ändra sitt beteende.

För föräldern

Det är inte bara barnet som berörs av processen, det krävs en stor insats av hela familjen. Därför ges även föräldern, i den utsträckning barnet önskar (över 13 år), möjlighet att ta del av hela eller delar av barnets aktivitetsplan. Föräldern kan exempelvis endast se tidsbokningar för besök, inte patientens registrerade vikt eller enskilda svar i livsstilsformulär.

Då kosthållningen är en viktig del i behandlingen finns HOPE Apps digitala informationsbank som stöd. Här kan vårdpersonal enkelt kommunicera enskilda dokument, filmer och poddar till användaren. Vårdpersonalen kan även se vilken information som användaren tagit del av.

Vårdpersonal med barnet och förälder kan tillsammans ta del av informationen och reflektera utifrån barnets och familjens gemensamma situation.

Visualisering

I samband med behandlingen används flera algoritmer som tar fram evidensbaserade värden. Dessa värden beräknas automatiskt med hjälp av inmatade värden från barnet och tjänsten beräkning inom HOPE. För vårdpersonalen illustreras dessa värden via diagram över den tidsperiod som vårdpersonalen önskar.

Diagrammen kan även delas med barnet i syfte att motivera till ändrat beteende.

Film

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!