1. ADDI Medical
  2. /
  3. Case
  4. /
  5. HOPE Radiologi
  Dela sida:

HOPE Care / Radiologi

Stöd för planering och uppföljning

Vid en avancerad undersökning som exempelvis Datortomografi stödjer HOPE Care / Radiologi dels vårdens planering av en undersökning och patientens förberedelser inför ett undersökningstillfälle. Vid den här typen av aktivitet involveras patienten tidigt med att på distans utföra vårdplanens egenvårdsaktiviteter. I praktiken innebär det att rätt aktivitet vid rätt tidpunkt läggs upp med rätt antal påminnelser via plattformens kommunikationskanaler (SMS, e-post, push-notiser, chatt).

– Vi ser att HOPE Platform kan tillföra viktiga värden för radiologin. Genom att rätt information kommuniceras i rätt tid på ett enkelt och anpassat sätt, säkerställer HOPE att patienten är väl informerad om vilka aktiviteter som behöver göras innan och under besöket på röntgen. Med stöd av digitalisering får vi en väl förberedd patient inför undersökningen vilket förbättrar undersökningskvalitén och därigenom diagnostiken och vi försäkrar oss om att det inte sker några negativa överraskningar.

Aktivitetsplan för datortomografi av Colon

Datortomografi av Colon är ett exempel på en undersökning som kräver omfattande förberedelser och eftervård för patienten. Exempelvis ska patienten dricka en speciell blandning två dagar före undersökningen. Blandningen dricks i portioner vid flera olika tidpunkter. Efter kl. 12.00 dagen innan undersökningen får ingen fast föda intas förrän undersökningen är klar. 

Utöver detta skall patienten dricka kontrastmedlet 2 timmar före undersökningen. För att förhindra påverkan på njurfunktionen bör patienten dricka rikligt med vätska dygnet efter undersökningen alternativt fås intravenöst.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!