1. ADDI Medical
 2. /
 3. Vanliga frågor och svar
  Dela sida:

Vanliga frågor och svar

 • Dynamiska formulär
 • Provtagning
 • Kallelser
 • Möten
  • Chatt eller video
 • Dagbok 
 • Intag av läkemedel
 • Intag av mat
 • Hämta ut läkemedel
 • Feedback – hepp & pepp
 • Gamification – medaljer
 • Mätningar, vikt, steg, puls, blodsocker etc.
 • Information
  • Information om oss (vårdgivaren)
  • Information om digitalt vård
  • Information om undersökningen
  • Skicka ut material inför besök
 • Hemtester
 • Broadcast information
 • SITHS
 • Mobilt PatientID (parkopplingskod)
 • Mobilt BankID
 • Lösenordsskydd
  • Möjligt i kombination med ovanstående
 • Komponera vårdplaner
 • Individualisera vårdplaner
 • Automatisera vårdplaner
  • Individen får steg-för-steg vägledning genom vård och behandling
  • Individen får påminnelser om och vet vad som skall göras när genom i sin egenvård och egenbehandling
 • Patientfokuserat
 • Möjlighet att skicka in hälsodata
 • Machine learning-baserat
 • Triagering – förslag på vårdnivå
 • Förslag på diagnos
 • Förslag på behandling
 • Möjliggör att utbilda patienter/användare/invånare
  • Individen får vägledning genom son vård och behandling och hjälp med hur resultatet skall tolkas
 • Möjlighet med steg för steg utbildning där användaren kan gå tillbaka och ta del av olika delar flera gånger
 • Digitalt bibliotek
 • Koll på var alla patienter är i sin vårdplan / utbildning
 • Koll på takten och mängden av insamlade mätvärden / resultat för en patient eller en studie
 • Koll på hur patienten mår i sin vardag
  • Vården kan steg-för-steg följa på distans patientens följsamhet till sin vårdplanen via grön – orange – röd status
 • Kliniskt beslutstöd (
  • Larm går automatisk vid gränsvärden
 • Färdiga journaltexter att godkänna i journalen
 • Bildsystem
 • Journalsystem
 • Lab-system
 • Kvalitetsregister
 • Listningssystem
 • Betalsystem
 • Autensieringssystem
 • Kommunikationssystem
 • Devices/Mättekniker
 • Export/Importfunktion
 • Visualisering av numeriska värden i grafer för vårdpersonal
 • Visualisering av numeriska värden i grafer för patienten
 • Chatt
 • Video
 • Push-notiser
 • E-post
 • SMS
 • Broadcast information
 • GDPR (EU 2016/679)
 • Patientdatalagen, PDL (2008: 355)
 • Möjliggör att utbilda patienter/användare/invånare
  • Individen får vägledning genom son vård och behandling och hjälp med hur resultatet skall tolkas
 • Möjlighet med steg för steg utbildning där användaren kan gå tillbaka och ta del av olika delar flera gånger
 • Digitalt bibliotek
 • Koll på var alla patienter är i sin vårdplan / utbildning
 • Koll på takten och mängden av insamlade mätvärden / resultat för en patient eller en studie
 • Koll på hur patienten mår i sin vardag
  • Vården kan steg-för-steg följa på distans patientens följsamhet till sin vårdplanen via grön – orange – röd status
 • Kliniskt beslutstöd (
  • Larm går automatisk vid gränsvärden
 • Färdiga journaltexter att godkänna i journalen
Vi har en färdig process och teknik för att ta fram en kundanpassad tjänst baserad på era behov.
Vi erbjuder ett antal färdigpacketerade lösningar.

Vad är kostnaden för att använda den kundanpassade tjänsten?

Kundens kostnad för att använda tjänsten är baserad på en årlig prenumeration.

Prenumerationspriset inkluderar alla uppdateringar under det innevarande året. Har du valt att nyttja tjänsten som SaaS tillkommer kostnad för lagring av din data.

Till den årliga prenumerationen finns ett antal tillvalstjänster såsom BankID, SMS-tjänst, E-post etc. Tillvalstjänsterna har fast styckpris och kostnaden ökar med antalet som nyttjas.

Vad blir kostnaden för kunden att bygga och underhålla en kundanpassad tjänst?

Kunden debiteras per timme för stöd och hjälp att bygga och underhålla en kundanpassad tjänst samt för support-ärenden.

Vi har tagit fram en ny tjänst på 9 dagar, läs mer om det projektet här, men räkna med 1-2 månader inklusive test och implementation.
 1. ADDI Medical är underleverantör till ATEA, d.v.s. ingår som part i ATEAs ramavtal
 2. Alla ovan nämnda kunder

Mer information om plattformens informationssäkerhet hittar du här. 

 • När vi startar ett nytt projekt går vi igenom ansvarsfördelningen, d.v.s. hur stort arbete och ansvar kunden själv vill ta versus hur mycket stöd och hjälp kunden önskar från ADDI.
 • Vi har kunder som helt själva konfigurerar hela deras kundanpassade tjänst, med undantag för implementation av automationsregler. Men även kunder som låter ADDI ta fram hela konfigurationen efter det att flödesschemat.
 • Det vanligaste scenariot är att ny konfiguration görs i samarbete mellan kunden och ADDI Medical.

I dagsläget används inte HOPE Platform på detta sätt, men rent tekniskt skulle även denna typ av egenvård erbjudas via en kund till ADDI Medical.

Vi har flera referenser, både inom Hälso- och sjukvården och akademin.
Kontakta oss så kan vi förmedla dessa till dig.

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter här nedan så hör vi av oss inom kort.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!