Dela sida:

HOPE Clinical Research /

DropROP

Studie: Undersökning för att studera om lokalt applicerade ögondroppar med kortison minskar risken för behandlingskrävande ROP.

Medverkande parter: Göteborgs universitet, Lunds universitet, Karolinska Institutet, Uppsala universitet, Umeå universitet, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Stockholm, Region Uppsala och Region Jönköping

 

Bakgrund och syfte

Mycket för tidigt födda barn har risk att utveckla ögonsjukdomen prematuritetsretinopati (ROP) och ögonundersöks därför regelbundet. Cirka 10 % av de undersökta barnen får onormala blodkärl i ögat (proliferativ ROP) och hälften av dessa barn behöver behandling som syftar till att få de onormala blodkärlen att gå tillbaka och därigenom förhindra blindhet. Standardbehandlingen mot synhotande ROP är laserbehandling av näthinnan men på senare år har även läkemedel som injiceras i ögat börjat användas. Dexametason är en kortikosteroid som används till prematurfödda barn mot lungsjukdomen bronkopulmonell dysplasi. Dexametason har länge använts mot inflammation och onormal blodkärlstillväxt i ögonen. I Lund har man sedan något år tillbaka använt ögondroppar med dexametason för att få ROP-sjukdomen att lugna ner sig inför laserbehandling. Man har då i många fall sett att de onormala blodkärlen har försvunnit så att laserbehandling inte längre behövts.

Användning av HOPE Clinical Research

Med hjälp av HOPE optimeras forskarnas resurser och insamlingen av kvalitativa data maximeras. Genom robotiseringen, konfigurerad enligt tillhandahållna algoritmer och triggerpunkter från forskarna, guidas deltagare och personal automatiskt steg för steg genom hela studieprocessen. Tjänsten används av kliniska sjuksköterskor, forskningssjuksköterskor, forskare, forskningsdeltagare (individer/vårdnadshavare) och administrativ personal.

Syftet med användningen av HOPE är att samla in värden och tillstånd som studien behöver. En av HOPEs fördelar är att systemet kan anpassa vilken informationen som presenteras för användaren  utifrån vilken roll och behörighet man har. Forskaren får en fullständig översikt och full kontroll över datan och takten som den samlas in på medans vårdpersonalen endast har tillgång till viss del av datan och andra funktioner.

Föräldrarna i studien använder sig av patientappen HOPE App där de kan följa hela vårdprocessen och även var i nära kontakt med barnets vårdteam genom chatt och videosamtal.

Proven sparas i en Biobank

De blodprover som kan komma att analyseras i denna studie lagras i Biobank Väst (registreringsnummer 890 hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO)) i enlighet med Lagen om biobanker i hälso – och sjukvården (2002:297) som reglerar på vilket sätt prov får sparas och nyttjas och den reglerar även kvaliteten och säkerheten kring biobanker. Detta är Västra Götaland Regionens gemensamma biobank. Proven kommer att förvaras kodade vilket innebär att de inte direkt kan härledas till ditt barn som person. 

Varje prov har en unik kod för att undvika sammanblandning. Proven och den tillhörande identifieringslistan (kodnyckel) kommer att förvaras åtskilda från varandra, och skyddas från åtkomst av obehöriga. Kodade prover i Biobank 890, kodlistan och personuppgifter ifrån registerdata förvaras separat från data i låst, brandsäkert arkiv i tio år. Kodade prover kan komma att utlämnas utanför huvudman dvs. prover kan komma att analyseras hos samarbetspartners inom Sverige. Proverna skall återlämnas eller destrueras efter analys.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!