1. ADDI Medical
 2. /
 3. Case
 4. /
 5. HOPE Corona
  Dela sida:

HOPE Care / Corona

Automatiserat provtagningsflöde för insamling av klinisk data

HOPE Care / Corona har utvecklats tillsammans med forskare vid Nationellt Pandemi Center vid SciLifeLab, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan.

Uppdraget har varit att: a) skapa ett automatiserat provtagningsflöde för deltagarna, inkluderande förberedelser, genomförande och uppföljning av provtagning, b) vara länken mellan labb-systemet och regionens journalsystem, c) ge effektivt och användarvänligt stöd till vården och d) ta fram ett standardiserat protokoll, att besvaras av deltagarna, som även används vid flera andra pågående kliniska studier gällande COVID-19. 

Egenprovtagning för COVID-19 i Region Västerbotten

I Region Västerbotten har HOPE Corona använts i samband med egenprovtagning för COVID-19. Fokus på målgrupp för provtagningen var studenter och lärare vid Umeå universitet samt deras närstående.

Med hjälp av HOPE Platform automatiserade Region Västerbotten förberedelser, genomförande och uppföljning av provtagning. Syftet med provtagningen var att se om individen hade en pågående infektion. Provtagningen gjordes helt och hållet av individen själv.

Hela processen kring provtagningen kommunicerades via HOPE App. Inloggning i appen för provtagaren skedde via personligt BankID eller med en personlig kod. Den personliga koden tillhandahölls av personal från Försvarsmakten via HOPE Practitioner. Vid frågor fanns det möjlighet till chatt med ansvarig vårdpersonal. För provtagaren via HOPE App och vårdpersonalen via HOPE Practitioner.

Information och guidning gavs till provtagaren med stöd av funktionen ”Läs information” via HOPEs byggkloss Aktivitetsplanering. Exempelvis information om platser där ett provtagningskit kunde hämtas och lämnas av provtagaren själv om personen var symtomfri. Alternativt vid symtom en beskriven rutin för att få ett provtagningskit hemlevererat.

Som tjänst

 • En mobil tjänst som riktar sig mot Hälso- och sjukvården och Vetenskapliga studier

 • Möjliggör triagering och studier av COVID-19 patienter

 • Baseras på ADDI Medicals kommunikationsplattform HOPE Platform™

 • Har färdiga integrationer mot andra appar, applikationer och infrastrukturer

 • En öppen kommunikationsplattform med olika byggklossar som stödjer nationella riktlinjer och regelverk samt internationella standarder såsom FHIR

 • Är CE-märkt och stödjer Patientdatalagen (PDL) och Dataskyddsförordningen (GDPR)

För individen

 • Har ett intuitivt gränssnitt och funktionerna är lätta att lära sig

 • Ger stöd via automatiserade processer som stegvis hjälper användaren att genomföra provtagningen

 • Ger användarenen notis varje gång det är dags att genomföra en ny aktivitet

 • Informerar om vart man skall vända sig för frågor och rådgivning

 • Gör det möjligt att kommunicera med vården digitalt via chatt

 • Ger  förutsättningar till att kunna delta i kliniska studier

 • Ger användaren sina provresultat direkt efter inloggning med personligt BankID eller personlig säker kod

 • Hanterar och delar information på ett tryggt och säkert sätt med stöd av Patientdatalagen (PDL) och Dataskyddsförordningen (GDPR)

För verksamhetsansvarig

 • En digital plattform som möjliggör triagering, automatiserad anamnes och journal samt provtagning av COVID-19 patienter
 
 • Stödjer kommunikation mellan patienten och verksamheten via exempelvis digitala formulär och chatt som sen sparas som journalhandling
 
 • Visar information på olika sätt i olika tekniska miljöer
 
 • Ger verksamhetsansvarig full översikt och kontroll över den hastighet med vilken data samlas in och över vilken data som samlas in via den enskilde patienten
 
 • Säkerställer att data alltid används i enlighet med svensk lagstiftning på ett säkert, ansvarsfullt och omtänksamt sätt
 
 • Inkluderar patienten och låter patienten utföra aktiviteter som vårdpersonalen bedömt att patienten själv kan genomföra
 
 • Frigör vårdpersonalens tid till mer patientnära arbete

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!