Dela sida:  

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Vår vision

Patientinformation
utan gränser med
hjälp av digitalisering

Vi på ADDI Medical är experter inom olika områden men vi delar samma vision att med digitalisering automatisera arbetsprocesser, att koppla samman information kring en patients hälsovård med egenvård och möjliggöra delning av information till akademin och läkemedelsindustrin.

Tillsammans med våra kunder vill vi skapa snabbare och säkrare informationsflöden för alla involverade aktörer i en patients hälsoresa. På så vis stödjer vi också Sveriges vision om att år 2025 vara bäst i världen på att nyttja e-hälsans möjligheter.

Vår bakgrund och våra värderingar skapar vår framgång

ADDI Medical grundades 2016 av Karolinska Institutet Holding AB och nuvarande VD Nina Sellberg, docent och forskare inom medicinsk informatik. Då sattes första hörnstenen till att skapa kommunikationsplattformen HOPE för digital hälsa med fokus på att överbrygga kommunikationsgapet mellan patienten, vårdens, akademin och läkemedelsindustrins aktörer.

Genom Ninas tidigare roll som adjungerad professor vid Karolinska Institutet har företaget förvärvat en bred kunskap och djup insikt kring nationella och internationella infrastrukturer och medicintekniska standarder för hälso- och sjukvården. Det i kombination med medarbetarnas mångåriga expertkunskap och erfarenhet kring att digitalisera vården har ytterligare initiativ tagits till  utveckling av plattformen som idag har drygt 24 000 användare.

”Vårdens etablerade arbetsprocesser och sätt att kommunicera har förändrats och patienten är nu än mer inkluderad i patientarbetet än tidigare. Idag prioriteras enkla, smidiga och tillgängliga tjänster som ger en bättre användarupplevelse. Vi på ADDI Medical ser här teknisk innovation som en drivkraft för den utvecklingen och det vill vi självklart vara med att bidra till med vår kompetens och erfarenhet.”

Ledningsgrupp

Nina Sellberg, CEO

Ove Sellberg, CBO

Björn Strihagen, CTO

Styrelse

Magnus Persson, Styrelseordförande

Ylva Henning, Styrelseledamot

Nina Sellberg, Styrelseledamot

Urban Olson, Styrelseledamot

Anna Dalgaard, Styrelseledamot

Ove Sellberg, Styrelseledamot

Advisors

Peter Aspelin, Professor på Karolinska Institutet

Hans Enocson, Senior rådgivare