1. ADDI Medical
 2. /
 3. Designa din tjänst
  Dela sida:
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Designa din tjänst

Inom området hälso- och sjukvård är en av utmaningarna att hitta ett flexibelt anpassningsbart system som innan användning minimerar översyn av befintliga vårdprocesser. 

Med ADDI Medicals egen patenterade teknik så kan du enkelt och till stor del själv ta fram och anpassa ditt helautomatiska beslutstöd, baserat på datadriven patientinvolvering, utifrån just din verksamhets specifika behov. Erfarenheter från klinisk personal som använder HOPE Platform påvisar att det också går snabbt att genomföra egna kundanpassningar via plattformens intuitiva gränssnitt.

Din designade tjänst kan till exempel vara ett:

Patientinteraktivt och helautomatiskt beslutsstödsystem med monitorering som automatiskt larmar när en patients värden hamnar utanför dina fördefinierade gränsvärden

Patientinteraktivt eCrf system med CRM funktioner och inbyggd export

Läs mer om byggklossarna bakom din tjänst

Aktivitetsplanering

Automatiserad journal

Kommunikation

Kliniskt beslutsstöd

Visualisering

Kunskapsbank

Automation

Konfiguration

Säkerhet
Åtkomstkontroll

Samtycke

Integration

När du designar din tjänst kan du välja bland HOPE Plattforms redan utvecklade funktioner

Vi kan också skräddarsy och anpassa specifika funktioner för dig och dina behov, exempel på funktioner:

 • SITHS
 • Mobilt PatientID (parkopplingskod)
 • Mobilt BankID
 • Lösenordsskydd
  • Möjligt i kombination med ovanstående
 • Komponera vårdplaner
 • Individualisera vårdplaner
 • Automatisera vårdplaner
  • Individen får steg-för-steg vägledning genom vård och behandling
  • Individen får påminnelser om och vet vad som skall göras när genom i sin egenvård och egenbehandling
 • Patientfokuserat
 • Möjlighet att skicka in hälsodata
 • Machine learning-baserat
 • Triagering – förslag på vårdnivå
 • Förslag på diagnos
 • Förslag på behandling
 • Möjliggör att utbilda patienter/användare/invånare
  • Individen får vägledning genom son vård och behandling och hjälp med hur resultatet skall tolkas
 • Möjlighet med steg för steg utbildning där användaren kan gå tillbaka och ta del av olika delar flera gånger
 • Digitalt bibliotek
 • Koll på var alla patienter är i sin vårdplan / utbildning
 • Koll på takten och mängden av insamlade mätvärden / resultat för en patient eller en studie
 • Koll på hur patienten mår i sin vardag
  • Vården kan steg-för-steg följa på distans patientens följsamhet till sin vårdplanen via grön – orange – röd status
 • Kliniskt beslutstöd (
  • Larm går automatisk vid gränsvärden
 • Färdiga journaltexter att godkänna i journalen
 • Bildsystem
 • Journalsystem
 • Lab-system
 • Kvalitetsregister
 • Listningssystem
 • Betalsystem
 • Autensieringssystem
 • Kommunikationssystem
 • Devices/Mättekniker
 • Export/Importfunktion
 • Visualisering av numeriska värden i grafer för vårdpersonal
 • Visualisering av numeriska värden i grafer för patienten
 • Chatt
 • Video
 • Push-notiser
 • E-post
 • SMS
 • Broadcast information
 • GDPR (EU 2016/679)
 • Patientdatalagen, PDL (2008: 355)
 • Möjliggör att utbilda patienter/användare/invånare
  • Individen får vägledning genom son vård och behandling och hjälp med hur resultatet skall tolkas
 • Möjlighet med steg för steg utbildning där användaren kan gå tillbaka och ta del av olika delar flera gånger
 • Digitalt bibliotek
 • Koll på var alla patienter är i sin vårdplan / utbildning
 • Koll på takten och mängden av insamlade mätvärden / resultat för en patient eller en studie
 • Koll på hur patienten mår i sin vardag
  • Vården kan steg-för-steg följa på distans patientens följsamhet till sin vårdplanen via grön – orange – röd status
 • Kliniskt beslutstöd (
  • Larm går automatisk vid gränsvärden
 • Färdiga journaltexter att godkänna i journalen

Aktiviteter

 • Dynamiska formulär
 • Provtagning
 • Kallelser
 • Möten
  • Chatt eller video
 • Dagbok 
 • Aktiviteter
  • Intag av läkemedel
  • Intag av mat
  • Hämta ut läkemedel
  • Feedback – hepp & pepp
  • Gamification – medaljer
 • Mätningar, vikt, steg, puls, blodsocker etc.
 • Information
  • Information om oss (vårdgivaren)
  • Information om digitalt vård
  • Information om undersökningen
  • Skicka ut material inför besök
 • Hemtester
 • Broadcast information

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter här nedan så hör vi av oss inom kort.