1. ADDI Medical
  2. /
  3. Operation Gloria 8
  Dela sida:

HOPE Clinical Research /

Operation Gloria 8 - smitta och smittspridning

Studie: Operation Gloria 8 – Utredning rörande COVID-19 smitta och smittspridning.

Medverkande parter: Folkhälsomyndigheten, Försvarsmakten, Region Västerbotten, Umeå universitet och Pandemi Center vid SciLifeLab samt Karolinska Institutet.

Läs mer: https://www.umu.se/nyheter/mojlighet-till-provtagning-for-covid-19-pa-campus-umea_9514461/

Region Västerbotten och Umeå universitet gavs i uppdrag av Folkhälsomyndigheten att genomföra en omfattande studie av förekomsten av COVID-19 på campusområdet. 20 000 studenter och medarbetare testades i denstörsta prevalensundersökningen av aktiv COVID-19-infektion som hittills utförts i Sverige. Det praktiska arbetet, kallat Operation Gloria, utfördes av Försvarsmakten.

Bakgrund och syfte

Huvudsyftet med undersökningen, en så kallad prevalensundersökning, var att se vilken inverkan en återgång till platsbaserade studier får under en pågående pandemi. Umeå universitet bedömdes vara särskilt intressant som studieobjekt då Västerbotten och Umeå varit relativt förskonade från smitta, och för att Umeå universitet är riksrekryterande med en majoritet av inresande studenter.

Tillvägagångssätt

Studenter och lärare vid Umeå universitet registrerade sig till provtagning via HOPE App igenom vilken de fick löpande information, frågeformulär och provsvar. Via appen erbjöds provtagarna ett automatiserat flöde med information som stegvis hjälpte dem att genomföra provtagningen. Användaren fick en notis varje gång det var dags att genomföra en ny aktivitet.

Provtagarna erbjöds obegränsat antal provtagningar under tre veckor. HOPE App informerade även om vart provtagarna skulle vända sig vid frågor eller om rådgivning önskades. Svar på virustest fick provtagarna inom ett par dagar via HOPE App.

HOPE Corona hanterade och delade användarnas information i studien på ett tryggt och säkert sätt med stöd av GDPR samtycke.

Upplägg

Samtliga studenter och medarbetare vid Umeå universitet och SLU i Umeå erbjöds egenprovtagning. Deltagandet var kostnadsfritt och om de medverkande visade sig vara smittade fick de genomgå smittspårning för att förhindra att fler kunde bli sjuka. Undersökningen genomfördes mellan veckorna 36-39 2020. Virusprov och analys av prov tillhandhölls av Pandemi Center vid SciLifeLab och Karolinska Institutet via HOPE App.

Försvarsmakten ansvarade för praktiska arbetet med att lämna ut och samla in provtagningsmaterial. Arbetet genomfördes inom ramen för operation Gloria, en civilmilitär smittskyddsoperation som leddes av Folkhälsomyndigheten och Försvarsmakten. Uppdraget i Umeå kallades Gloria 8 och är fortsatt det mest omfattande som hittills genomförts.

Som teknisk hjälp hade Region Västerbotten fördelen med HOPE Corona att visa relevant information på olika sätt i olika tekniska miljöer för olika involverade aktörer. Samtidigt som det gav all vårdpersonal tillgång till relevant information och kommunikation (via chatt, push-notiser, broadcastmeddelanden etc.) så gav HOPE Folkhälsomyndigheten och forskare en fullständig översikt och full kontroll i realtid över anonymiserad information. Forskare såg dagligen med vilken hastighet data samlades in samt det insamlade resultatet gällande smitta och smittspårning. HOPE Corona säkerställde att data alltid användes i enlighet med lagen, säkert, ansvarsfullt och omtänksamt. Utöver att använda HOPE App för att tillhandahållandet för den automatiserade provtagningsprocessen så användes HOPE för samtyckeshanteringen och bearbetning av data inför rapportering till SMINet –  Folkhälsomyndighetens register för fallanmälningar gällande smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!