Dela sida:

Sedan år 2018 har ADDI Medical hjälpt vården och forskningen att få fler än 50 000 patienter att delta i sin vårdresa med stöd av digifysisk vård

Flertalet av dessa användare är kreativa forskare och kliniker som påbörjade sin förändringsresa mot digifysisk vård långt innan pandemin drabbade världen. Här kan du ta del av deras kundanpassade tjänster baserade på det automatiserade process- och beslutsstödet HOPE.

HOPE Care

Atopisk dermatit

Cystisk fibros

Diabetes

Graviditetsdiabetes

Graviditetsutbildning

Ljusbehandling

Oftalmologi - WebROP

Oftalmologi - ParentROP

Provtagning

Vaccinationer

HOPE Clinical Research

Barnobesitas

- Fysisk aktivitet på recept

Barnobesitas - OBDIPHY

Neonatologi - Less Is More

Gynendokrinologi

PROBES

ROP - EPITOP

ROP - DropROP

COVID-19

Smitta och snabbtest

COVID-19

Smitta och smittspårning

COVID-19

Smitta

COVID-19

Smitta och antikroppar

COVID-19

Antikroppar

COVID-19

Vaccination

Graviditetsdiabetes - SPARK

HOPE Databroker

Mitt individkonto

Regionens hälsokonto

Avidentifierat konto

Data- och tjänstekatalogen

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!