1. ADDI Medical
  2. /
  3. Nyheter
  4. /
  5. ADDI Medical har tillsammans med CompuGroup…
  Dela sida:

ADDI Medical har tillsammans med CompuGroup Medical blivit utvalda som en av leverantörerna i det europeiska H2020 Pre-commercial Procurement (PCP)-projektet ”CAREMATRIX”

ADDI Medical AB (ADDI) har tillsammans med CompuGroup Medical Sweden AB (CGM) blivit utvalda av det europeiska H2020 PCP-projektet ”CAREMATRIX” som en av leverantörerna. Syftet med projektet är att leverera en integrerarad vårdlösning utformad för att utmana hälsomarknaden att utveckla innovativ teknologi för människor med multisjukdomar-PMM. PMM (people with multimorbidity) är en individ som har två eller flera kroniska hälsotillstånd som tex diabetes, hjärtsjukdom och depression.


Multisjuklighet – en växande fråga för vård och omsorg
När befolkningens förväntade livslängd ökar, blir multisjuklighet en enorm utmaning för vårdgivare inom hela EU. Multisjuka drabbar upp till 65 % av alla individer över 65 år samt även yngre människor från områden med begränsad vårdtillgång. Grundläggande förändringar krävs för att vården ska klara av att möta morgondagens krav, både ur ett kvalitets- och effektivitetsperspektiv.

Genom CAREMATRIX projektet möjliggörs att man kan minska tiden som patienter behöver vistas på vårdinrättningar samt ge patienterna en säkrare och mer kvalitativ vård. Detta kommer avlasta vården samt skapa mervärde för patienten och samhället i stort, säger Mattias Bengtsson, Business Development Manager, på CGM”. 

”Genom vårt samarbete med CGM kommer vården att få en automatiserad plattform som innehåller monitoreringstjänster och funktioner som på ett helt nytt sätt kan integrera olika vårdplaner och involverar patienten i dennes vårdresa. Detta kommer inte bara avlasta och optimera vårdpersonalens arbete, utan även ge extra trygghet för patienterna oavsett när och var vården ges.” säger Nina Sellberg, VD hos ADDI”.

Fakta projektet
Visionen är att stänga gapet mellan utbud och efterfrågan på innovativ teknologi som möjliggör förutsägande och specifik vård, behandling, administration och stöd som behövs för PMM (people with multimorbidity). Projektet ska utvecklas i nära dialog mellan PMM, vårdgivare och industrisektorer utifrån ett starkt efterfrågestyrt synsätt. Projektkonsortiet består av 7 projektpartners från 4 EU-länder inklusive Innovation Skåne AB som koordinator, International Foundation for Integrated Care (IFIC), Norway Health Tech, Vestre Viken HT, Region Skåne, Basque Foundation for Health Innovation and Research (BIOEF), och den baskiska hälsovården Osakidetza. www.carematrix.eu


Om CGM Sweden AB
CompuGroup Medical (CGM) är en internationell koncern inom området e-hälsa med cirka 8500 medarbetare med lång och bred erfarenhet och kompetens inom medicinsk informatik, teknisk arkitektur samt kunskap kring vårdverksamheternas egna processer. Vi finns representerade med kontor i 18 länder och en stor kundbas i 56 länder. Våra e-hälsolösningar stödjer verksamhetsbehoven inom hälso- och sjukvård, social service, rehabilitering, laboratorier, tandvård, företagshälsovård, barnhälsovård och elevhälsa. Vår övergripande vision ”Synchronizing healthcare” genomsyrar allt vårt arbete. www.cgm.com/se

För mer information kontakta:
CompuGroup Medical Sweden AB
Anna Ekholm, Head of Marketing Communications
anna.ekholm@cgm.com, +46 708 322 109

Om ADDI Medical AB
ADDI Medical är ledande inom automatisering av avancerade vårdflöden och erbjuder en innovativ digifysisk vårdplattform för patienter och vårdpersonal. Genom vår plattform HOPE tillgängliggör vi egenvård för patienterna vilket ger dem möjlighet att ta hand om sin hälsa på ett enkelt och smidigt sätt som är anpassat efter deras behov. Samtidigt bidrar vi till en mer effektiv, serviceinriktad och individanpassad vård som gynnar både patient och personal. Vår plattform innehåller en rad tjänster och funktioner som ger vården möjlighet att integrera olika vårdflöden och involvera patienten i sin vårdresa på ett helt nytt sätt. Detta gör det möjligt att erbjuda en mer holistisk vårdupplevelse, där patientens hälsa och välbefinnande står i centrum. HOPE är CE-märkt och stödjer Sveriges krav på följsamhet avseende lagar, förordningar och föreskrifter. www.addimedical.se

För mer information kontakta:
ADDI Medical AB
Nina Sellberg, VD
nina.sellberg@addimedical.se +46 705 347 555

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!