1. ADDI Medical
  2. /
  3. Okategoriserad
  4. /
  5. ADDI Medical levererar HOPE Platform till…
  Dela sida:

ADDI Medical levererar HOPE Platform till Region Skåne

Pandemin med COVID-19 har inneburit mycket stor påverkan på hela samhället med såväl enorma ekonomiska kostnader som ökad sjuklighet och dödlighet. Vaccination mot COVID-19 möjliggör att kunna minska den fortsatta sjukligheten och dödligheten orsakad av pandemin. Utveckling av vaccin har tack vare stora insatser kunnat drivas rekordsnabbt framåt utan att försumma säkerhetskontroller. Samtidigt är det fortsatt mycket som är okänt gällande effekt och biverkningar av de olika vaccinen. Syftet med effektivitets, risk- och säkerhetsstudien som nu startar i Region Skåne är att med stöd av HOPE Platform övervaka såväl skyddseffekt som biverkningar av vaccinationer mot COVID-19 på kort och lång sikt.

Forskningshuvudman för studien är Region Skåne i samarbete med Lunds universitet. Hela processen kring provtagning och uppföljning av vaccinationer för studiens deltagare kommuniceras via ADDI Medicals Platform till och med år 2023.

”Region Skåne får, genom verktyget HOPE Platform, möjlighet att automatisera förberedelser vid blodprovstagningen, följa upp vaccinationerna samt stöd för samtyckeshantering och bearbetning av data. På detta sätt kan vi säkerställa för användaren att data alltid används i enlighet med gällande lagstiftning på ett säkert, ansvarsfullt och omtänksamt sätt” – säger Ulf Malmqvist, verksamhetschef, nodföreståndare, Kliniska Studier Sverige-Forum Söder, Skånes universitetssjukvård Region Skåne.

”Det känns fantastiskt att vi har fått möjligheten att fortsätta samarbetet med Region Skåne och nu i ett så aktuellt och extremt viktigt arbete. Region Skånes studie av COVID-19-vaccination kommer pågå under lång tid och involvera många invånare och många prover. HOPE Platform kommer här att vara ett effektivt digitalt stöd i automatiseringen av provtagningsprocessen för studiedeltagaren samtidigt som den juridiska hanteringen och delningen av data säkerställs”– säger Nina Sellberg VD ADDI Medical.

HOPE Platform är CE-märkt och stödjer Sveriges krav på följsamhet avseende lagar, förordningar och föreskrifter: Dataskyddsförordningen, GDPR (EU 2016/679), Patientdatalagen, PDL (2008: 355), Socialstyrelsens föreskrifter, (SOSFS 2008: 14), Journalföring och behandling av personuppgifter i Hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016: 40) samt direktivet om Medicintekniska produkter (MDD).

Se artikel på it-hälsa: https://it-halsa.se/addi-medical-levererar-hope-platform-till-region-skane/

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!