1. ADDI Medical
  2. /
  3. Nyheter
  4. /
  5. ADDI Medical tecknar distributörsavtal med Medicolle
  Dela sida:

ADDI Medical tecknar distributörsavtal med Medicolle

ADDI Medical har tecknat distributörsavtal med medicinteknikföretaget Medicolle kring beslutsstödet HOPE DigiROP för screening av prematura barn med ökad risk för blindhet, ROP (Retinopathy of prematurity). Avtalet omfattar HOPE Practitioner/DigiROP och HOPE App/ParentROP som både stödjer den kliniska vården och föräldern till det barnet. Avtalet löper på 3 år och ger Medicolle exklusiv försäljningsrätt på den Skandinaviska marknaden och norra Europa.

ADDI Medicals beslutsstöd HOPE DigiROP för screening av prematura barn med risk för ROP kommer att vara direktintegrerad med bildsystemet MedDream från Medicolle. Bilder som är tagna på patienter kan via HOPE DigiROP automatiskt hämtas och visas upp i bildsystemet MedDream. Det innebär att vårdpersonal har dokumentationen samlad i ett system, i stället för som idag, presenterad i olika system. På så sätt erbjuds en helhet med både RIS (HOPE DigiROP) och PACS (MedDream).

Det finns även möjlighet att visa avidentifierad RIS-data med tillhörande avidentifierade bilder. Tjänsten kommer att levereras till vården som en SaaS-lösning.

”Vi är oerhört glada över att vi har tecknat avtal med vår första samarbetspartner och distributör i Skandinavien och norra Europa. Detta är ett bevis på att våra lösningar för screening av prematura barn efterfrågas och uppskattas på en bredare marknad”, säger Nina Sellberg, VD ADDI Medical.

Årligen blir 20 000 för tidigt födda barn i världen blinda på grund av sjukdomen ROP. Ungefär en fjärdedel av alla barn som föds före vecka 31 riskerar att få prematuritetsretinopati. Hos de barn som är födda vecka 27 eller tidigare är risken mer än 50 procent.

”Att vi genom samarbetet kan stödja vården att förhindra att fler förtidigt födda barn blir blinda på grund av sin sjukdom, det är en stor glädje för mig och mina kollegor inom ADDI Medical” säger Nina Sellberg, VD ADDI Medical.

”Vi ser en stor potential för hela vår marknad med det här samarbetet. ADDI Medicals helt unika beslutstöd för vårdpersonal som arbetar med ROP blir ett perfekt komplement till våra diagnostiska instrument. Vi kommer nu att kunna erbjuda en mycket starkare och mer komplett portfölj”, säger Anders Fransén, VD Medicolle.

Fakta om HOPE DigiROP

DigiROP är ett evidensbaserat beslutsstödsystem som används i den kliniska vårdverksamheten för screening och behandling av prematura barn som löper risk att drabbas av sjukdomen Retinopathy of prematurity (ROP). Med DigiROP erbjuds vården ett strukturerat vårdförlopp, där dagens manuella screeningprotokoll är digitaliserade. En automatiserad sammanställning av ROP Score ger också läkaren förslag på nästa kliniska åtgärd för barnet. Genom sammanhållen journalföring stöds kommunikation mellan vårdpersonal vid olika vårdenheter.

För att stödja patientinteraktionen erbjuds föräldern till barnet HOPE app/ParentROP som en del av vårdens HOPE DigiROP. Syftet med appen är att skapa en ökad trygghet genom en tätare och effektivare kommunikation mellan vården och föräldern. Med hjälp av appen kommer föräldrarna att kunna följa sitt barns ROP Score och få förklaringar till vad de olika resultaten innebär. Appen ska också ge föräldern möjlighet till större förståelse för sitt barns tillstånd över hela behandlingsprocessen. Som tillägg finns i appen en stor kundskapsdatabank där föräldrarna själva kan hitta information om sitt barns sjukdom.

Fakta om MedDream

MedDream är ett leverantörsoberoende och kraftfullt verktyg för lagring av alla typer av medicinska bilder. MedDream är certifierad enligt MDR och erbjuder både granskning och PACS lagring i DICOM format. Webbaserade MedDream kräver ingen installation och genom att vara helt leveratörsneutralt, hanterar den otaliga bildkällor så som radiologi, kardiologi, video och oftalmologi m.m., vilket även gör det möjligt att komplettera ROP bilder med andra relevanta bilder vid behov, samt att kommunicera dem via DICOM standarden. Äntligen är det möjligt att samla bilder från vårdens alla bildproducerande enheter på ett och samma ställe och presentera de enligt varje enskild disciplins önskemål.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!