1. ADDI Medical
  2. /
  3. Nyheter
  4. /
  5. it-hälsa: ADDI Medical utvecklar unikt beslutstöd…
  Dela sida:

it-hälsa: ADDI Medical utvecklar unikt beslutstöd tillsammans med Göteborgs universitetssjukhus

 

Artikel från it-hälsa: https://it-halsa.se/addi-medical-utvecklar-unikt-beslutstod-tillsammans-med-goteborgs-universitetssjukhus/

 

ADDI Medical blir digital möjliggörare, genom att tillämpa evidensbaserade algoritmer i beslutsstödssystem, för vård av för tidigt födda barn med risk för ögonsjukdomen prematuritetsretinopati (ROP).

 

Lösningen DIGIROP kommer att fungera som ett beslutsstöd vad avser ROP-screening med förslag på screeningsintensitet och behandling utifrån screeningfynd.

Publicerad studie visar att 65% av alla barn under 10 år i Sverige som fått kraftigt nedsatt syn pga. ROP hade med största sannolikhet kunnat undvikas om best practice tillämpats. DigiROP är utvecklat utifrån best practice.

DigiROP har utvecklats via samarbete med professor Ann Hellström, Göteborgs Universitet. Beslutsstödet med standardiserat protokoll ersätter pappersbaserade journalanteckningar av varierande kvalité och innehåll som idag är rutindokumentation av ögonläkare i hela världen vid undersökning av prematurfödda barn med risk för att utveckla ögonsjukdom ROP.

DIGIROP innehåller även en individuell riskprediktion, baserad på 10 års data från nationella kvalitetsregistret SWEDROP, som beräknas automatiskt och kan kommuniceras med vårdgivare och föräldrar för optimal planering och omhändertagande. Integration mot SWEDROP finns även för automatisk överföring av data till kvalitetsregistret. Användning av DIGIROP syftar till att öka effektivitet och kvalitet vid undersökning av prematurfödda barn med risk för att utveckla ögonsjukdomen ROP enligt best practice.

 

ADDI Medical innehar global rätt till algoritm och estimerade sannolikheter för automatisk beräkning av den nya ROP-skala som efterfrågas av regulatoriska enheter (EMA och FDA), ROP-prediktion samt förslag på screeningsintensitet och behandling.

 

DIGIROPs marknad är global. Integration mot SWEDROP finns även för automatisk momentan överföring av data till kvalitetsregistret.

”Nu kan det som tidigare gjordes med papper och penna och det som satt i ett fåtal specialisters huvuden brett delas med vårdens aktörer. Fördelarna blir många främst för patienterna men även för sjukvården. Integrerade digitala beslutsstöd som DIGIROP blir inte bara dubbel- och trippelregistreringens död utan även den saknade länken som sätter patienten i centrum. Dessutom blir kommunikationen mellan individen och vårdens aktörer enkel. och kommunikationen mellan individen och vårdens aktörer enkel!”Säger Nina Sellberg, VD ADDI Medical.

”Med DIGIROP kan våra resurser optimeras och risken för blindhet vid denna sjukdom minimeras. Målet är att optimera vården till våra patienter. Dessa undersökningar och behandlingar är mycket tidskritiska. Användningen av DIGIROP kommer effektivisera och kvalitets höja vården avsevärt…inte en dag för tidigt, borde funnits för länge sedan”förklarar Ann Hellström, professor pediatrisk oftalmologi, Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalands Regionen.

DigiROP kan användas på både platta och PC. Här registreras de undersökningsvärden som ögonläkarna registrerar vid undersökning av barnen. I DigiROP får ögonläkarna tillgång till tidigare undersökningsresultat och annan viktig information som har påverkan på bedömningen samt det digitala minne som påminner vårdens aktörer om åtgärd inte är vidtagen enligt best practice.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!