ADDI Medicals digitala lösning HOPE Corona bidrar till att samla in forskningsresultat gällande COVID-19 smittspridning