1. ADDI Medical
  2. /
  3. Artiklar
  4. /
  5. Dermatologi HOME – e-hälsolösning för ökad…
  Dela sida:

Dermatologi HOME – e-hälsolösning för ökad delaktighet och bättre behandlingsresultat

Forskningen har banat väg för ny och effektiv behandling av såväl psoriasis som atopisk dermatit, men båda sjukdomarna är fortfarande underbehandlade och stora regionala skillnader föreligger. Bristen på kontinuitet och uppföljning leder dessutom till att en del patienter fortsätter att få samma behandling, trots att den inte är tillräckligt effektiv.

I ett försök att möta dessa utmaningar, arbetar e­hälsoföretaget ADDI Medical tillsammans med läkemedelsföretaget AbbVie och vården för att utveckla en mobil tjänst för att underlätta uppföljningen av behandlingseffekter, livsstilsförändringar, riskfaktorer och samsjukligheter. Tjänsten som går under namnet Dermatologi Home syftar till att ge patienten bättre kontroll över sin sjukdom och livssituation genom möjligheten till egen uppföljning via en app och en individuellt framtagen aktivitetsplan med direkt återkoppling till och från vården.

  • Med Dermatologi HOME gör patienten själv en skattning av sina symtom och sin livskvalitet. Appen ger även möjlighet att svara på frågor om andra symtom och levnadsvanor och kan också användas för att screena samsjuklighet.

  • Till appen kan man dessutom koppla persondata som BMI, läkemedelspåminnelser, prover/provsvar, utbildningar, chat­ och videokonsultationer.

  • Uppföljningen av inrapporterade data baseras på Socialstyrelsens nationella riktlinjer och de senaste behandlingsrekommendationerna från Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV).

  • Dermatologi Home kan användas av alla patienter med psoriasis eller atopisk dermatit, oavsett behandling.

Ett verktyg i syfte att nå uppsatta behandlingsmål. Det övergripande syftet med Dermatologi HOME är att underlätta uppföljningen av symtom och  behandlingseffekter för att därigenom nå uppsatta behandlingsmål. 

Med Dermatologi HOME vill vi även bidra till att:

Uppmuntra patientengagemang genom möjligheten för patienten att skatta sina symtom och sin livskvalitet från hemmet och därmed få bättre kontroll över sin sjukdom och livssituation. Öka livskvaliteten genom färre sjukhusbesök, mindre påverkan på arbete, studier och socialt liv. Dermatologi Home erbjuder vårdpersonalen ett planeringsverktyg som möjliggör proaktiv vård genom att patientens resultat automatiskt jämförs mot uppsatta behandlingsmål. 

Med stöd av planeringsverktyget möjliggörs snabba åtgärder vid icke fungerande behandling och automatisk tidig upptäckt av samsjukligheter. Via planeringsverktyget frigörs resurser genom att patienten enkelt kan involveras i vårdprocessen, inkomna värden behandlas och patienter prioriteras automatiskt i planeringsverktyget. Tjänsten kan både  bidra till att öka effektiviteten och kvalitén samtidigt som vårdpersonalens återkommande manuella arbete kan minimeras.

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter här nedan så hör vi av oss inom kort.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!