1. ADDI Medical
  2. /
  3. Nyheter
  4. /
  5. HOPE Clinical Research från ADDI Medical…
  Dela sida:

HOPE Clinical Research från ADDI Medical används i svensk multicenterstudie vid prematuritetsretinopati

Multicenterstudiens syfte är att undersöka om behandling med ögondroppar som innehåller kortison kan minska andelen barn som går till behandling (laser- eller Anti-VEGF) för svår prematuritetsretinopati (ROP). Med stöd av den digitala plattformen HOPE Clinical Research från ADDI Medical optimeras nyttjandet av vårdens resurser. Processen kring insamling av data blir både effektivare och säkrare. Studien ska pågå i två år och inkludera etthundra barn födda innan gestationsvecka trettio, från sex olika regioner i Sverige.

Årligen blir tjugotusen för tidigt födda barn i världen blinda på grund av sjukdomen ROP. Dessa barn kan drabbas av näthinneförändringar så kallad prematuritetsretinopati. Näthinnans blodkärl växer då fel, vilket kan orsaka blödningar och ärrbildning i ögonbotten. Om detta inte upptäcks och behandlas i tid riskerar barnen att bli blinda. 

Ungefär en tredjedel av alla barn som föds före gestationsvecka trettio riskerar att få diagnosen ROP. Barnen undersöks regelbundet under neonatalperioden och cirka sju procent av de undersökta barnen utvecklar onormala blodkärl i ögat som kräver behandling för att undvika blindhet. 

Standardbehandlingen i Sverige mot synhotande ROP är laserbehandling av näthinnan men på senare år har även läkemedel (Anti-VEGF) som injiceras i ögat börjat användas. Behandling av svår ROP med laser är en destruktiv behandling av näthinnan som görs i narkos.

”Om droppbehandlingen med kortison lyckas kommer detta att gynna våra minsta överlevare, vi skulle i flera fall kunna undvika behandling för svår ROP. När behandling undviks behöver barnen inte bli sövda en eller flera gånger, vilket riskerar att påverka deras utveckling negativt. Behandling med kortisonögondroppar skulle också vara en stor fördel i delar av världen där tillgången till andra behandlingsalternativ är begränsad och många barn blir blinda, kanske i onödan, säger Ann Hellström, Professor, Barnögon vid Drottning Silvias barnsjukhus som är ansvarig för studien”.

”Vi är såklart oerhört stolta över att man valt HOPE Clinical Research till så avancerad och komplicerad multicenterstudie. Detta visar på att vi har en trygg och solid lösning som inte bara erbjuder traditionellt Clinical Research System utan även agerar som ett nav för alla inblandade genom hela studien, säger Nina Sellberg, VD ADDI Medical. 

Genom stöd av robotisering, konfigurerad enligt algoritmer och triggerpunkter från forskarna i studien, guidas föräldrar och personal automatiskt steg för steg genom hela studieprocessen. Föräldrarna till barnen kommer att använda och få stöd via patientappen HOPE App, där de både kan följa och aktivt delta i hela studie- och behandlingsprocessen. Genom chatt och videosamtal kan föräldrarna dessutom vara i nära kontakt med barnets vårdteam” fortsätter Nina Sellberg.

Läsa gärna mer om ADDI Medicals HOPE Clinical Research: https://www.addimedical.se/losningar/hope-clinical-research/

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!