1. ADDI Medical
  2. /
  3. HOPE Läkemedel adherence
  Dela sida:

HOPE Läkemedel adherence

HOPE Läkemedel Adherence följer upp i vilken grad en patient följer angivna medicinska råd och behandlingsresultat. Läkemedelsbolagen får från företaget ADDI Medical rapporter på övergripande, så kallad aggregerad nivå, eller som anonymiserad data där det inte går att koppla samman ett resultat med en specifik individ.

HOPE Läkemedel Adherence underlättar uppföljningen av behandlingseffekter, livsstilsförändringar, riskfaktorer och samsjuklighet. Dessutom möjliggör den uppföljning av ”adherence” och behandlingsresultat på en aggregerad och anonymiserad nivå.

– Det är en helt ny e-hälsolösning som för sjukvården och psoriasispatienter närmare varandra. Via en applikation i sin smartphone gör patienten egenuppföljning utifrån en individuellt framtagen aktivitetsplan med direkt återkoppling från vården. Planen visar på vilka aktiviteter och vilken behandling som ska följas över tid. Appen ger även möjlighet att svara på frågor om andra symtom och levnadsvanor, och kan också användas för att screena samsjuklighet.

Tanken är att underlätta uppföljningen av behandlingseffekter, livsstilsförändringar, riskfaktorer och samsjuklighet vid psoriasis och öka därmed möjligheten att nå de uppsatta behandlingsmålen. Bättre tillgänglighet, ökat patientengagemang och bättre kvalitet i vårdprocessen är några av vinsterna.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!