1. ADDI Medical
  2. /
  3. Nyheter
  4. /
  5. HOPE Platform som utgår från individen…
  Dela sida:

HOPE Platform som utgår från individen används för snabbtester av COVID-19 på äldreboenden

ADDI Medical har tecknat avtal för att leverera HOPE Platform, som är ett sammanhållet modernt journalsystem, till individer, vård- och omsorgspersonal samt forskare för genomförande av studie. För insamling av data används HOPEs appar och BankID, för signering och hantering av studieresultat används HOPEs webb applikation, BankID och SITHS. För denna kund möjliggör HOPE Platform säker delning och användning av data om COVID-19 i realtid via plattformens följsamhet till såväl Patientdatalagen (PDL) som Dataskyddsförordningen (GDPR). Ansvarig för studien är Karolinska Institutet (KI) tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Familjeläkarna i Saltsjöbaden.

Syftet med studien är att genomföra snabbtester för att smittspåra och identifiera pågående COVID-19 infektion. Forskningsstudiens uppdrag är att undersöka och identifiera hur många av de personer som arbetar på särskilda boenden för äldre (SÄBO) har en pågående COVID-19 infektion. Studien har även uppdraget att påvisa hur stor spridningen av COVID-19 är i samhället som helhet och om den här typen av självtester för att identifiera pågående infektion är till hjälp för snabb upptäckt och därmed förhindra smittspridning.

Ansvarig utsedd vårdpersonal tar två prover på de ingående personerna i studien. Ett prov som testpersonen får svar på efter ca 20 minuter och ett PCR-prov som skickas till laboratorium för analys. Alla personer som ingår i studien använder HOPE Platform med automatiserat kundunikt flöde specifikt anpassat för studien. Det innebär att ansvarig vårdpersonal som registrerar och signerar svaret på testerna arbetar i ett personligt anpassat flöde för just deras specifika arbetsuppgifter och behov. 

HOPE Platform är CE-märkt och stödjer Sveriges krav på följsamhet avseende lagar, förordningar och föreskrifter: Dataskyddsförordningen, GDPR (EU 2016/679), Patientdatalagen, PDL (2008: 355), Socialstyrelsens föreskrifter, (SOSFS 2008: 14), Journalföring och behandling av personuppgifter i Hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016: 40) samt direktivet om Medicintekniska produkter (MDD).

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!