1. ADDI Medical
 2. /
 3. HOPE Platform
  Dela sida:

Aktivitetsplanering

Automatiserad journal

Kommunikation

Kliniskt beslutsstöd

Visualisering

Kunskapsbank

Automation

Konfiguration

Säkerhet

Åtkomstkontroll

Samtycke

Integration

HOPE Platform™

En dynamisk och flexibel kommunikationsplattform
med många byggklossar

Idag utförs flertalet av hälso- och sjukvårdens arbete av de egna resurserna med stöd av e-hälsa. Vid mer omfattande digitalisering kommer mycket av rena rutintjänster att utföras av patienten själv, då som engagerad aktör i sin egen hälsa, vård och behandling.

ADDI Medical har tagit initiativ till att stödja detta genom utvecklingen av kommunikationsplattformen HOPE Platform™ som ett nav för hela informationsflödet kring en patient. Fokus är lagd på datadriven patientinvolvering för enklare tillgång till aktuell information och för snabbare och smidigare kontakt med alla berörda intressenter.

Med egna patentsökta programmeringstekniker går det enkelt och snabbt att konfigurera och anpassa kommunikationsplattformen utifrån de diagnosspecifika behoven. Resultatet blir automatiserade vårdprocesser med möjlighet till individuell anpassning av aktiviteterna mot patienten och kliniska beslutstöd mot varje enskilt diagnosområdes behov.

Alla arbetar i samma plattform

Ledstjärnan i utvecklingen av kommunikationsplattformen HOPE Platform™ är att underlätta samarbetet och kommunikationen mellan patienten och alla involverade aktörer. Inte enbart mellan patienten och vårdens olika aktörer, även akademin och läkemedelsindustrin.

Plattformens byggklossar är framtagna så att alla aktörer inklusive patienten kan interagera direkt via samma öppna digitala plattform. Alla berörda inklusive patienten har på så vis tillgång till plattformens olika funktioner och relevant information i realtid utifrån behörighet.

Läs mer om varje enskild byggkloss

Aktivitetsplanering

Automatiserad journal

Kommunikation

Kliniskt beslutsstöd

Visualisering

Kunskapsbank

Automation

Konfiguration

Säkerhet
Åtkomstkontroll

Samtycke

Integration

HOPE App
För patienten finns HOPE App och HOPE Webb-app anpassad speciellt för patientens tillgång till information och aktivitetsplan.

Användargränssnitt

HOPE Platform™ har fyra olika
användargränssnitt

HOPE Practitioner
För vårdpersonalen finns HOPE Practitioner (Webb) och HOPE App för tillgång till information och kliniskt beslutsstöd.

 HOPE Platform

 • Skapar möjlighet för patienten att vara en aktiv medaktör
 
 • Uppmuntrar egenvård
 
 • Bidrar till ökad livskvalitet genom att patienten kan göra medvetna och aktiva val
 
 • Både patienten, vården och läkemedelsindustrin kan ta del av information om relevant samtycke finns registrerat
 • Frigör resurser genom att gå från kalenderstyrd till prioritetsstyrd vård
 
 • Förenklar och ger flexiblare kommunikationskanaler mellan vården och patienten via chatt, sms, push-notis och/eller e-post
 
 • Skapar trygghet då HOPE Platform är baserad på internationella tekniska standarder som säkerställer interoperabilitet inom vården och mellan vårdens aktörer
 • Erbjuder kvalitet då HOPE Platform är CE-märkt vilket ger möjlighet till medicinsk rådgivning
 
 • Skapar spårbarhet – hur information registreras, samlas in, används, överförs och lagras
 
 • Hur vården och patienten interagerar med HOPE Platform loggas med tidsstämplar, hur tjänster och information används och av vilken aktör

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!