Dela sida:  

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Integration

Genom byggklossen Integration har HOPE Platform stöd för integrationer med hjälp av tjänster som alla har framtagna APIer. Det är via dessa APIer som de olika byggklossarna kommunicerar med varandra. De framtagna öppna APIerna kan även integreras mot APIer i externa system. Exempelvis kan en patientlista hämtas från ett externt system lika lätt som det görs via Aktivitetsplanen i HOPE Platform.

 

Detta görs med hjälp av strukturerade format och processer enligt standarden FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources).

Stocksy_txp18b06f80kXr200_Medium_3178264

Exportfunktion

HOPE Platform har en exportfunktion som med ett klick exporterar all information till fil exempelvis från en verksamhets hela patientlista eller från en enskilds patients aktivitetsplan. Export av data fungerar mot Excel och andra kompatibla CSV-format.

HOPE Platform har även en färdig exportfunktion inbyggd i form av urklipp. Personalen kan via HOPEs urklippsfunktion enkelt specificera vilken information som skall läggas i urklippet. Därefter kan personalen öppna ett annat system och ”klistra in” den markerade informationsmängden och göra de justeringar och kompletteringar som behövs.

Tjänsten gör att behovet av systemintegrationer mellan HOPE Platform och externa system minskar. Merarbetet blir endast 2 klick alternativt det som krävs vid integration med andra system.

Kliniska SDK

HOPEs kliniska Software Development Kit (SDK) är en uppsättning utvecklingsverktyg som gör det möjligt för HOPE Platform att ansluta sig till Nationell Tjänsteplattform (NTjP). På så vis förenklar HOPE Platforms kliniska SDKer anslutningen till vårdens API:er och integrationsprocessen till den gemensamma NTjP som tillhandahåller nationell patientdata via API:er.

HOPE Platforms kliniska SDK syftar till att förenkla och snabba upp processen med att ansluta HOPE till NTjP.

HOPE Platforms kliniska SDK är skrivna i Java och använder sig av integrationsramverket Apache Camel.

I HOPE Platforms kliniska SDK ingår funktioner som uppfyller PDL-krav för anslutning till NTjP – they are ready to ”go”.

Integration med andra system

Byggklossen Integration har olika integrationsgränssnitt mot hälso- och sjukvårdens kvalitetsregister som laboratoriesystem. Dessa gränssnitt möjliggör att HOPE Platform och tredjepartssystemet kan skicka information mellan varandra automatiskt utan manuell inmatning.

Varje Byggkloss i HOPE Platform har ett framtaget API som antingen kan integreras mot andra byggklossars APIer inom HOPE Platform eller mot tredjepartssystemet. I praktiken innebär det att HOPE Platform kan visa en patientlista oavsett i vilket system den är skapad. 

Kliniska REST

HOPE Platforms kliniska Representational State Transfer (REST) är som namnet antyder en REST-baserad anpassning av HOPEs kliniska SDK vilket möjliggör användning av Kliniska SDK som en webbtjänst mot NTjP.

HOPE Platforms kliniska REST-gränssnitt är ofta enklare att implementera, förstå och felsöka i jämförelse med HOPE kliniska SDK. Tack vare enkelheten går det ibland snabbare att tillämpa HOPEs kliniska REST än SDK.

HOPE Platforms kliniska REST och SDK fungerar som en broker mellan HOPE Platform och NTjP. Den får plattformarna att kommunicera genom brokern istället för direkt med varandra.