1. ADDI Medical
  2. /
  3. Integration
  Dela sida:

Integration

Genom byggklossen Integration har HOPE Platform stöd för integrationer med hjälp av tjänster som alla har framtagna APIer. Det är via dessa APIer som de olika byggklossarna kommunicerar med varandra. De framtagna öppna APIerna kan även integreras mot APIer i externa system. Exempelvis kan en patientlista hämtas från ett externt system lika lätt som det görs via Aktivitetsplanen i HOPE Platform.

 

Detta görs med hjälp av strukturerade format och processer enligt standarden FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources).

Stocksy_txp18b06f80kXr200_Medium_3178264

Betalning

HOPE Platform möjliggör digitala betalningar av patientens vårdbesök.

Swish

Via plattformens integration mot betaltjänsten Swish kan betalning göras för vårdbesök inom Sverige. Swish möjliggör direktbetalning mellan bankkonton genom betalkontots kopplade mobilnummer. Detta möjliggörs genom att patienten nyttjar tjänsten Swish och Mobilt BankID.

PayEx

Plattformen erbjuder även tjänsten ”kortbetalning” via PayEx. Det innebär att patienter som väljer detta betalsätt navigeras vidare till PayEx sida. Inga kortuppgifter hanteras eller sparas i HOPE Platform.

Frikort

Vid inloggning i HOPE App kan användaren ange betalsätt frikort för medicinsk vård. Användaren anger själv i HOPE App om summan för frikort har uppnåtts och behöver då inte betala för besöket.

Listning

GetAllListing

Via plattformens integration mot det egenutvecklade kliniska SDK ”GetAllListing”, som finns för Java och som körbar komponent med Rest API, kan parallella anrop göras till svenska regioners listningsregister. Information fås då om invånarens alla registrerade listningar (vårdval) hos vårdgivare i Sverige oavsett var de är gjorda.

Stor tidsbesparing uppnås då vårdgivaren via endast ett anrop når alla regioners register.

Autentisering

BankID

Via plattformens integration mot BankID kan patienter, hälso- och sjukvårdsadministratörer eller forskningspersonal autentisera sig. Alla användare måste autentisera sig enligt etablerade autentiseringsmetoder, såsom BankID, innan de får tillgång till information och funktioner i HOPE Platform. Detta gäller allt från att registrera information, delta i en aktivitet som exempelvis ett videomöte till att svara på ett frågeformulär.

SITHS

Via plattformens integration mot SITHS kan Hälso- och sjukvårdspersonal, som kan inkludera läkare, sjuksköterskor, administratörer eller forskningspersonal autentisera sig. Dessa användare arbetar i HOPE Practitioner. Alla användare måste autentisera sig innan de får tillgång till information och funktioner i HOPE Practitioner. Detta gäller allt från att ta del av egenvårdsdata till att skicka kallelser, delta i en aktivitet som exempelvis ett chatt.

Kommunikation

E-post

Via integration mot tjänsten elektronisk post (så kallad E-post, E-mail) kan ett meddelande eller en påminnelse skickas. Exempelvis för att uppmärksamma användaren om att det är dags att utföra en aktivitet eller att ett registrerat värde överstigit eller understigit en nivå som gör att en viss åtgärd behöver vidtas.

SMS

SMS (Short Message Service) är en integrerad tjänst som kan användas som ett komplement till E-post när det finns behov för att sända snabba textmeddelanden. Den kan även användas för att skicka påminnelse som uppmärksammar användaren om att det är dags att utföra en aktivitet.

Chatt

Plattformens integration mot den egenutvecklade chattfunktionen stödjer både en asynkron och en synkron kommunikation. Med chatten kan personalen utbyta skrivna meddelanden mellan två personer via sin dator eller smartphone som komplement till det fysiska besöket. Funktionen säkerställer att alla konversationer sparas enligt kraven i Patientdatalagen (PDL).

Video

Den integrerade videotjänsten gör det möjligt för vårdens personal att erbjuda patienten en mer aktiv och direkt digital mötesform i realtid.

Devices/mättekniker

Omron Våg

Via integration mot HealthKit kan vikt från Omrons digitala våg och App överföras till HOPE Plaform och göras tillgängligt och visualiserat via HOPE Practitioner och HOPE App.

Mit Fit aktivitetsarmband

Via integration mot HealthKit kan steg från Mi Fit:s aktivitets-armband och App överföras till HOPE Plaform och göras tillgängligt och visualiserat via HOPE Practitioner och HOPE App.

NuvoAir spirometer

Via integration mot HealthKit kan spirometri-värden från NuvoAir:s spirometer överföras till HOPE Plaform och göras tillgängligt och visualiserat via HOPE Practitioner och HOPE App.

Ytterligare enheter

Ytterligare devices kan enkelt och säkert integreras mot HOPE Platform vid behov.

Exportfunktion

HOPE Platform har en exportfunktion som med ett klick exporterar all information till fil exempelvis från en verksamhets hela patientlista eller från en enskilds patients aktivitetsplan. Export av data fungerar mot Excel och andra kompatibla CSV-format.

HOPE Platform har även en färdig exportfunktion inbyggd i form av urklipp. Personalen kan via HOPEs urklippsfunktion enkelt specificera vilken information som skall läggas i urklippet. Därefter kan personalen öppna ett annat system och ”klistra in” den markerade informationsmängden och göra de justeringar och kompletteringar som behövs.

Tjänsten gör att behovet av systemintegrationer mellan HOPE Platform och externa system minskar. Merarbetet blir endast 2 klick alternativt det som krävs vid integration med andra system.

Kliniska SDK

HOPEs kliniska Software Development Kit (SDK) är en uppsättning utvecklingsverktyg som gör det möjligt för HOPE Platform att ansluta sig till Nationell Tjänsteplattform (NTjP). På så vis förenklar HOPE Platforms kliniska SDKer anslutningen till vårdens API:er och integrationsprocessen till den gemensamma NTjP som tillhandahåller nationell patientdata via API:er.

HOPE Platforms kliniska SDK syftar till att förenkla och snabba upp processen med att ansluta HOPE till NTjP.

HOPE Platforms kliniska SDK är skrivna i Java och använder sig av integrationsramverket Apache Camel.

I HOPE Platforms kliniska SDK ingår funktioner som uppfyller PDL-krav för anslutning till NTjP – they are ready to ”go”.

Integration med andra system

Byggklossen Integration har olika integrationsgränssnitt mot hälso- och sjukvårdens kvalitetsregister som laboratoriesystem. Dessa gränssnitt möjliggör att HOPE Platform och tredjepartssystemet kan skicka information mellan varandra automatiskt utan manuell inmatning.

Varje Byggkloss i HOPE Platform har ett framtaget API som antingen kan integreras mot andra byggklossars APIer inom HOPE Platform eller mot tredjepartssystemet. I praktiken innebär det att HOPE Platform kan visa en patientlista oavsett i vilket system den är skapad. 

Kliniska REST

HOPE Platforms kliniska Representational State Transfer (REST) är som namnet antyder en REST-baserad anpassning av HOPEs kliniska SDK vilket möjliggör användning av Kliniska SDK som en webbtjänst mot NTjP.

HOPE Platforms kliniska REST-gränssnitt är ofta enklare att implementera, förstå och felsöka i jämförelse med HOPE kliniska SDK. Tack vare enkelheten går det ibland snabbare att tillämpa HOPEs kliniska REST än SDK.

HOPE Platforms kliniska REST och SDK fungerar som en broker mellan HOPE Platform och NTjP. Den får plattformarna att kommunicera genom brokern istället för direkt med varandra.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!