1. ADDI Medical
  2. /
  3. Nyheter
  4. /
  5. Klinisk neonatalstudie med HOPE Solution som…
  Dela sida:

Klinisk neonatalstudie med HOPE Solution som systemstöd har startat inom Region Skåne, Västra Götalandsregionen samt Region Stockholm

Studiens syfte är att finna evidens för att en begränsning av provtagning av blod och kompenserande transfusioner av vuxet blod till för tidigt födda barn leder till minskad sjuklighet.

Studier visar att överlevnaden för barn som föds mellan 22+0 och 26+6 graviditetsveckor under 2014-16 var 82% – i ett internationellt perspektiv en mycket hög överlevnadssiffra. Tyvärr konstateras dock i samma studie att svår sjuklighet under nyföddhetsperioden hos överlevande barn uppgår till 62%. I svår sjuklighet ingår hjärnblödning, kronisk lungsjukdom samt ögonsjukdomen prematuritetsretinopati. Det har nyligen visat sig att blodprovstagning hos dessa barn leder till frekventa blodtransfusioner. Barnen tappas i provtagningssyfte på i genomsnitt 50% av sin egen blodvolym under de första 2 levnadsveckorna. Barnets blod ersätts med röda blodkroppar från vuxna vilket innebär att barnets egen uppsättning av fetalt hemoglobin minskar i genomsnitt från 85% till ca 35% under de första 2 levnadsveckorna. Denna minskning är kraftigt kopplad till utveckling av kronisk lungsjukdom, bronkopulmonell dysplasi (BPD).

Ansvarig för studien är Professor David Ley, Pediatrik, Lunds universitet, han säger ”en kontinuerlig och högupplöst registrering av vårdåtgärder med en digital plattform integrerad i intensivvården av för tidigt födda barn är förstås väsentlig för projektet men har också ett omedelbart värde för intensivvård av nyfödda i ett bredare perspektiv”.

I en randomiserad studie på 3 universitetsjukhusenheter (Lund, Göteborg, Stockholm) kommer i en grupp av 210 barn kommer hälften av gruppen i studien ha en begränsning av blodvolymer vid provtagning med målsättning att bevara faktorer i cirkulerande blod väsentliga för normal utveckling hos extremt prematurfödda barn. Målsättningen är att evidensbaserat visa att barnets egen uppsättning av fetalt hemoglobin samt egen cellpopulation (bl a stamceller) är av betydelse för normal utveckling.

– Vi är oerhört glada att vår digitala lösning HOPE Solution är vald som plattform i denna studie. Det visar att vår plattform för att generera och hantera patientdata även klarar komplexa kliniska studier inom vården, säger Nina Sellberg VD på ADDI medical.

 

Forskningshuvudman

Region Skåne

Projektets hemvist

Skånes Universitetsjukhus, Elisabeth Olhager, elisabeth.olhager@skane.se

Karolinska Universitetssjukhuset, Lars Naver lars.naver@ki.se

Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhus Ola Hafström ola.hafstrom@vgregion.se

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!