1. ADDI Medical
  2. /
  3. Kommunikation
  Dela sida:

Kommunikation

Via byggklossen Kommunikation i HOPE Platform kan meddelanden skickas från vårdpersonalen kopplat till målgruppens aktiviteter. Tanken med byggklossen är att skapa säkra, intuitiva och enkla kommunikationskanaler mellan patienten och de involverade aktörerna. Främst syftar dessa till att påminna målgruppen om pågående aktiviteter i aktivitetsplanen, nya prioriteringar och avvikelser.

Stöd finns för asynkron kommunikation. Det är möjligt via push-notiser, sms och e-post primärt riktade mot personens smartphone. Även synkron kommunikation som chatt används för information och dialog.

Hur kanalerna ska tillämpas mellan aktörerna och patienten styrs via uppsatta regler i byggklossen för det diagnosspecifika Kliniska beslutsstödet.

Video

HOPEs Videomötesfunktion är utformad som ett digitalt vårdmöte för att vårdpersonal och patienter ska kunna erbjuda virtuella konsultationer. Det är en flexibel tjänst som stödjer hela processen inför, under och efter det digitala vårdmötet.

För patienten är tjänsten tillgängligt både på webben och som mobilapp. Tjänsten anpassar sig automatiskt till enhetens storlek och fungerar därför lika bra på telefon, surfplatta eller i en webbläsare på datorn.

Chatt

Byggklossen Kommunikation omfattar även en chattfunktion som både fungerar som en asynkron och en synkron kommunikationskanal. Chatt innebär möjligheten att utbyta korta skrivna meddelanden mellan två personer med dator eller smartphone via Internet som komplement till det fysiska besöket. Funktionen säkerställer sparande av alla konversationer enligt Patientdatalagen (PDL).

Tydligheten om vilken typ av chatt som förväntas användas i dialog mellan personalen och patient är viktig. Bland ADDI Medicals kunder finns exempel på vårdenheter som både använder synkron och asynkron chatt.

Push-notiser

Byggklossen Kommunikation omfattar även Push-notis, ett textmeddelande som skickas till användarens telefon. En Push-notis är associerad med en åtgärd på en aktivitet som användaren önskas vidta. Den här typen av meddelanden används exempelvis när en patient ombeds att besvara en digital hälsodeklaration. Det är även möjligt att skapa notifieringar för att påminna patienten om att utföra den specifika aktiviteten.

E-post

Byggklossen Kommunikation erbjuder också elektronisk post så kallad e-post, även e-mail, eller mejl som det även benämns. E-post som meddelande eller påminnelse används för att uppmärksamma användaren om att det är dags att utföra en aktivitet eller att ett värde som registrerats överstigit eller understigit en nivå som gör att en viss åtgärd behöver vidtas.

Byggklossen Kommunikation används alltid tillsammans med byggklossen Aktivitetsplanering men kan även användas tillsammans med byggklossen Kliniskt beslutstöd, Automation och Konfiguration.

SMS

Byggklossen Kommunikation hanterar SMS (Short Message Service), en tjänst för korta textmeddelanden som sänds till användaren via HOPE Platform.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!