1. ADDI Medical
 2. /
 3. HOPE
 4. /
 5. COVID-19
  Dela sida:

HOPE Care / Corona

- ett effektivt plattformstöd

HOPE Care / Corona stödjer vårdens behov av att koppla ihop en patients alla genomförda tester och vaccinationer av COVID-19 i en sammanhållen digital vårdplan. Vårdplanen möjliggör bland annat för klinisk personal att på distans monitorera patientens egna valda tester gällande smitta och antikroppar samt deras resultat. Målet är att stödja patientens behov på ökad tillgänglighet och service med hög medicinsk kvalitet vid genomförande av varje enskild aktivitet.

Digital vårdplan

Via den digitala vårdplanen kan patienten enkelt involveras i sin egenvård och som medaktör vid testning och/eller vaccination av COVID-19. Vårdpersonalen kan snabbt och effektivt övervaka patientens alla planerade och pågående aktiviteter. Det minimerar vårdpersonalens manuellt återkommande administrativa arbete och fokus kan läggas på utförande av mer kliniska högspecialiserade aktiviteter.

Kliniskt beslutsstöd

Det inbyggda kliniska beslutstödet är ett ytterligare verktyg i arbetet och bygger på regler för automatisering framtagna av den egna vårdverksamheten. Vårdpersonalen larmas automatiskt via det kliniska beslutstödet om en patients medicinska aktiviteter och egenvård inte följer upprättad vårdplan

VÅRDEN

HOPE Practitioner
Patientöversikt

HOPE Practitioner
Översikt av patients aktiviteter

PATIENTEN

HOPE App
Lämna blodprov

HOPE App
Scanna blodprovsrör

HOPE App
Kunskapsbank

HOPE App
Dagens aktiviteter

PCR-testning och smittspårning

- följs upp via vetenskapliga studier

Karolinska Institutet har tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten genomfört Sveriges genom tidernas största massprovtagning med hjälp av HOPE Platform.

Automatiserad process

Med hjälp av HOPE Care / Corona automatiserar sjukvårdsregioner förberedelser, genomförande och uppföljning av en specifik provtagning för COVID-19. Provtagningen görs i sin helhet av individen själv.

Inför PCR-testning får provtagaren svara på förutbestämda frågor digitalt innan en remiss automatiskt skapas. Hela processen kring provtagningen kommuniceras med stöd av HOPE App, där säker inloggning sker via BankID eller personlig kod.

Chatt vid frågor

Alla provtagare eller endast provtagare som uppfyller de aktuella kriterierna för provtagning erbjuds ett test och kapaciteten kring provtagningar kan då nyttjas mer effektivt. Vid eventuella frågor från provtagaren finns det möjlighet till säker och effektiv chatt med ansvarig vårdpersonal, för provtagaren via HOPE App och vårdpersonalen via HOPE Practitioner. Smittspårningsarbetet kvalitetssäkras och kan automatiseras helt eller delvis.

Säker delning

Med HOPE Care / Corona kan patienten, vården och akademin hantera och dela information på ett tryggt och säkert sätt med stöd av Patientdatalagen (PDL) och Dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Snabbtestning och smittspårning i vården

- följs upp via vetenskapliga studier

Med hjälp av HOPE Care / Corona undersöker Karolinska Institutet tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Familjeläkarna i Saltsjöbaden:

 • Hur COVID-19 sprids i samhället och i vården
 • Om snabbtest för infektion är till hjälp att snabbt upptäcka och förhindra smitta
 

Med hjälp av HOPE Care / Corona automatiseras förberedelser, genomförande och uppföljning av provtagning så att provtagningen enkelt kan göras i sin helhet av patienten själv. Hela processen kring provtagningen kommuniceras via HOPE App. Patienten loggar in säkert i appen med hjälp av BankID eller personlig kod.

Inför snabbtest för virusantigen och PCR-testning får patienter svara på förutbestämda frågor digitalt.

Antikroppstestning i samhället

- följs upp via vetenskapliga studier

Med hjälp av HOPE Care / Corona undersöker Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) tillsammans AstraZeneca:

 • I vilken utsträckning anställda på företag med samhällskritiska funktioner i Sverige har haft genomgången SARS-CoV-2 infektion
 

Provtagning görs via ett att ett blodprov tas för analys av förekomst av antikroppar mot COVID-19. Provtagningen
erbjuds alla anställda vid AstraZeneca vid tre olika tillfällen.

Med hjälp av HOPE Care / Corona automatiseras förberedelser, genomförande och uppföljning av provtagningen. Hela processen kring provtagningen kommuniceras via HOPE App. Patienten loggar in säkert i appen vi BankID eller personlig kod.

Inför varje antikroppstest svarar provtagaren  på ett antal frågor digitalt.

Vaccination mot COVID-19 i regionerna

- följs upp via vetenskapliga studier

Med hjälp av HOPE Care / Corona övervakar Region Skåne effekt och biverkningar av vaccinationerna som genomförs mot COVID-19. Utveckling av vaccin har tack vare stora insatser drivits snabbt framåt utan att försumma säkerhetskontroller. Syftet med denna studie är därför att övervaka  skyddseffekt som biverkningar på kort och lång sikt. Forskningshuvudman för studien är Region Skåne.

Ett blodprov kommer tas på personen som ingår i studien (ca 8 ml) i samband med vaccination och 1, 6, 12 och 24 månader efter första vaccinationen. Detta görs för att undersöka antikroppssvar mot SARS-CoV-2 och för att undersöka hur länge antikroppssvaret kvarstår. Med hjälp av HOPE Care / Corona automatiseras förberedelser vid blodprovstagningen och uppföljning av vaccinationerna. Hela processen kring provtagning och uppföljning kommuniceras via HOPE App till och med år 2023.

Patienten loggar säkert in i appen vi BankID eller personlig kod. Inför varje provtagning svarar provtagaren digitalt på ett antal frågor. Vid avslutad studie kommer provtagaren kunna ta del av sina resultat i HOPE App.

Hur går det till?

Anpassningsbart och snabbt konfigurerbart upplägg för att:

 • Enkelt och snabbt skapa och justera kriterierna för provtagning

 • Automatiskt leda patienten steg för steg genom provtagningen

 • Automatiskt anpassa provtagningen till patientens unika situation

 • Automatiskt och kvalitetssäkrat identifiera patienter som behöver följas upp digitalt eller fysiskt

 • Erhålla automatiska journalutkast baserat på patientens svar i dynamiska formulär

Automatiserad och effektiv provtagning ger:

 • Ett intuitivt gränssnitt med funktioner som är lätta att använda
 
 • Struktureradegenvårdsdata, exempelvis symtomdata, registrerad av patienten själv
 •  
 • Användarenen en notis, sms och/eller e-post varje gång det är dags att genomföra en ny aktivitet
 
 • Information om vart man skall vända sig för frågor och rådgivning
 
 • Möjlighet att tryggt kommunicera med vården digitalt via chatt
 
 • Justerbara provtagningsregler på provtagningsförloppet utan ökade personalkostnader
 
 • Justerbara provtagningskriterier på data utan ökade personalkostnader
 •  
 • Förutsättningar till att kunna delta i kliniska studier

Uppföljande rådgivning via HOPE App möjliggör:

 • Automatiserad och patientanpassad kommunikation, vid förberedelser, genomförande och uppföljning av provtagning

 • Journalföring så att behöriga intressenter kan ta del av svaret och symtomdata

Snabb smittspårning:

 • Dynamiska och enkelt justerbara formulär för smittspårning skickas ut till patienten

 • Helt anpassade för smittskyddsrapportering till SmiNet för effektiv och säker uppföljning av COVID-19

HOPE Platform används i kliniska studier

- för att förstå hur infektionen har spridits i samhället och vården

Resultat från studier baserat på användning av HOPE Platform kring studier om COVID-19 visar:

 • Att 30-50% av personer med akut infektion inte har några symtom
 • Att många personer utan symtom har höga virusmängder
 • Budskapet ”Håll dig hemma med symtom“- är inte tillräckligt för att förhindra spridning av COVID-19
 • Att social distansering och proaktiv skyddsutrustning är nödvändig (om lämplig testning inte kan genomföras)

Provtagaren har fått svara på frågorna digitalt innan testerna har genomförts.

Ta del av mer resultat via IVA:s webbinarium.

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter här nedan så hör vi av oss inom kort.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!