1. ADDI Medical
  2. /
  3. Nyheter
  4. /
  5. Optimerad operationsplanering med HOPE Platform och…
  Dela sida:

Optimerad operationsplanering med HOPE Platform och Min Operation

Inställda operationer, omprioritering och nya arbetssätt beskriver de senaste två åren för operationsverksamheterna

Att leva upp till vårdgarantin och uppnå tillgänglighetsmålen är en stor utmaning för vården och det ställer höga krav på verksamhetsansvariga. För att kunna nå dit kommer det att behövas att vårdflöden effektiviseras och samverkan mellan vård och patient ökar, samtidigt som det finns stora förväntningar på personcentrerad vård med hög kvalitet.

Under konferensen Optimerad operationsplanering som anordnades i Stockholm nu i april diskuterades många av dessa frågor. ADDI Medical, som enda inbjudna företag, fick tillsammans med Louise Hansten och Anna Cavrak som är verksamhetsutvecklare och arbetar på Hallands sjukhus, presentera Min Operation. Intresset var oerhört stort då tjänsten kan erbjuda en lösning på många av de utmaningar som finns inom just inom operationsplanering.

Min Operation används för att digitalisera vårdprocessen inom elektiv ortopedi. Anledningen till att man valde just knäplastik var att det finns en tydlig och standardiserad process. 86% av patienterna är under 80 år gamla. 2019 utfördes 370 knäplastikoperationer i regionen. Genom att digitalisera vårdprocessen med ADDI Medicals tjänst, HOPE Platform / Min Operation ser man stora möjligheter att automatisera stora delar av flödet och med hjälp av robotisering flytta fokus från alla patienter till de som har störst behov samtidigt som patientengagemanget ökar. Tjänsten kan anpassas för att fungera i andra elektiva kirurgiprocesser. Målet är att minska antalet inställda operationer men även att effektivisera operationsplaneringen och genomföra flera operationer med bibehållen personal.

I tjänsten får personalen ett enkelt planerings- och prioriteringsstöd med realtidsöversikt över alla patienters kliniska behov och hens följsamhet till sin vårdplan. Via översikten röd-, gul- och grönmarkeras patienter utefter prioritering av vårdbehov. På så sätt kan vården effektivisera sina processer.

Sammanfattningsvis kan vården med Min Operation arbeta mer proaktivt och ha full kontroll över sina inplanerade patienters genomförda förberedelser och kliniska status över tid. Patienten får i sin tur tillgång till HOPE App där de enkelt får ta del av förberedande information, följa sin egen vårdprocess och planerade aktiviteter. I appen får patienten bl.a. notiser så att de inte missar att svara på kallelser, ta del av tips inför och efter operation och även chatta med sin sköterska eller läkare.

Med en helautomatisk lösning ökar vårdens effektivitet samtidigt som vårdkvaliteten ökar. De frigjorda resurserna kan överföras till de patienter vars tillstånd är mer kritiskt eller till patienter som behöver mer personlig kontakt för nå ett framgångsrikt behandlingsresultat.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!