1. ADDI Medical
 2. /
 3. Så går det till
  Dela sida:
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Är du klinisk specialist eller IT-ansvarig inom en vårdorganisation?
Är du forskare, projektledare eller strateg vid ett läkemedelsbolag?
Är du ledare eller utvecklare vid ett nystartat Tech-bolag inom eHälsa?

Detta gör vi för dig:

Vi har antagit utmaningen som förenklar din vardag

Underlättar för dig

Alla tjänster och funktioner är kundanpassningar av vår plattform

Effektivt för verksamheten

Utlämning av hälsodata
med vår teknik 
och process 

Möjliggör innovation

Vår process

Att programmera fram en tjänst kan kräva månader och år av arbete och skapa stor belastning för verksamheten i det genomgripande kravarbetet. ADDI Medical gör processen enklare och effektivare tillsammans med dig och din organisation då du snabbt och enkelt kan använda redan färdigutvecklade tjänster och funktioner i vår digitala plattform. En personlig projektledare kommer guida och stödja dig genom hela processen fram till användning av tjänsten i din organisation.

I samarbete med dig hjälper vi till att identifiera ditt flödesschema som passar din vårdplans behov. Saknas funktioner designar våra utvecklare dessa specifikt för dig.

En viktig del av vårt arbete är att hjälpa dig att minimera onödigt arbete och dubbelarbete. Tillsammans går vi igenom förutsättningarna hos dig. 

 • Vilka aktiviteter bedömer du att du kan låta patienten utföra själv?  
 • Vilka integrationer kan eliminera dubbelarbete? 
 • Vilka regler möjliggör för dig att identifiera vilka av dina patienter som behöver vård just nu och vilka som inte behöver det?  
 • Vilka roller skall ha åtkomst till din tjänst? 
 • Vad vill du fylla din kunskapsbank mot dina patienter med? 
 • Vilka resultat vill du visualisera grafiskt?  
 

Du får din vårdplan efter dina egna önskemål, lika enkelt som en färdigpaketerad tjänst.

När ert flödesschema är definierat är ditt nästa steg att använda plattformens färdiga funktioner för vårdlogistik. Denna möjliggör att du själv kan komponera din automatiserade och standardiserade vårdplan. 

Din vårdplan kommer bli en komposition av olika sammansatta aktiviteter. En aktivitet är en händelse som läggs upp i en patients kalender. Aktiviteten kan vara av olika typer. För varje enskild aktivitet kan du ange ett antal olika egenskaper. Exempelvis om det ska vara en enkel fristående aktivitet som inte hör ihop med en annan aktivitet alternativt en aktivitet som ska återkomma i en serie. 

Det är även möjligt att skapa så kallade öppna aktiviteter som inte är planerade och tidsatta. De aktiviteterna är alltid tillgängliga. Du kan dessutom själv koppla ett obegränsat antal meddelanden till en aktivitet som kan skickas via push-notiser, SMS och/eller E-post.

Som ett komplement till din kundanpassade vårdplan kan du ta fram ett digitalt bibliotek till dina patienter med hjälp av funktionen Kunskapsbank. I det digitala biblioteket kommer det finnas anpassad och kvalitetsgranskad information som din vårdenhet eller din vetenskapliga studie önskar dela.

Funktionen gör det enkelt att navigera till de olika informationskällorna från patientens / forskningspersonens smartphone (iOS/Android), platta (iOS/Android) eller dator (webbapplikation). Vill användaren återkomma flera gånger till vårdens eller studiens material är det en enkel och smidig väg in till informationen via funktionen det digitala biblioteket. 

När behov uppstår behöver du ta ställning till om en kopia av registrerad hälsodata, av patienten själv och dig som vårdgivare, skall utlämnas till patienten. En tydlig process och teknik finns på plats i HOPE platform för utlämnande av hälsodata till den enskilde patienten. 

Din kundanpassade tjänst kommer därmed i sin helhet ha följsamhet till svensk lagstiftning, Patientdatalagen (PDL) och Dataskyddsförordningen (GDPR). Med färdiga funktioner för utlämning av hälsodata i plattformen stimulerar och stödjer ADDI Medical omställningen inom ett integritetskänsligt område så att data om patienten, via patientens samtycken, kan vara en säker del av innovativa lösningar. 

Klicka på bilden för att förstora.

Din kundanpassade tjänst är nu klar. Syftet är att säkert stödja och effektivisera vård- eller forskningspersonalens planering, genomförande och uppföljning av alla aktiviteter för en patient och samtidigt på distans stödja patientens egenvård. När egenvårdsarbetet för patienten möjliggörs kan vården fokusera mer specifikt på patientens behov. 

I din tjänst kommer du följa upp resultat från patientens registrering i realtid. Resultat samlas in och bearbetas enligt dina egna uppsatta regler. Du får en snabbt anpassad övergripande bild som visualiserar patientens hälsotillstånd och behov.

Vår teknik

Med ADDIs teknik kan nya tjänster och funktioner utvecklas på mycket kort tid. 
Dessa implementeras direkt i din kundanpassade lösning utan att en ny version av programvaran behöver installeras.

Säker patientanslutning vid inloggning och säker delning av data

Anpassning helt
utifrån dina behov

Process och metod för
utlämning av hälsodata

Allt i plattformen baseras på ADDI Medicals egentillverkade mjukvara. Det ger oss full kontroll och möjlighet att snabbt genomföra förändringar.

Vanliga frågor

Beskrivning av våra färdiga funktioner finner du här (Inloggningsmetoder etc.)

Vi har en färdig process och teknik för att ta fram en kundanpassad tjänst baserad på era behov. 

Vi erbjuder ett antal färdigpacketerade tjänster

Vad är kostnaden för att använda den kundanpassade tjänsten?

Kundens kostnad för att använda tjänsten är baserad på en årlig prenumeration.

Prenumerationspriset inkluderar alla uppdateringar under det innevarande året. Har du valt att nyttja tjänsten som SaaS tillkommer kostnad för lagring av din data.

Till den årliga prenumerationen finns ett antal tillvalstjänster såsom BankID, SMS-tjänst, E-post etc. Tillvalstjänsterna har fast styckpris och kostnaden ökar med antalet som nyttjas.

Vad blir kostnaden för kunden att bygga och underhålla en kundanpassad tjänst?

Kunden debiteras per timme för stöd och hjälp att bygga och underhålla en kundanpassad tjänst samt för support-ärenden.

Vi har tagit fram en ny tjänst på 9 dagar, läs mer om det projektet här, men räkna med 1-2 månader inklusive test och implementation.

 1. ADDI Medical är underleverantör till ATEA, d.v.s. ingår som part i ATEAs ramavtal
 2. Alla ovan nämnda kunder

Mer information om plattformens informationssäkerhet hittar du här: Bra att veta

 • När vi startar ett nytt projekt går vi igenom ansvarsfördelningen, d.v.s. hur stort arbete och ansvar kunden själv vill ta versus hur mycket stöd och hjälp kunden önskar från ADDI.
 • Vi har kunder som helt själva konfigurerar hela deras kundanpassade tjänst, med undantag för implementation av automationsregler. Men även kunder som låter ADDI ta fram hela konfigurationen efter det att flödesschemat.
 • Det vanligaste scenariot är att ny konfiguration görs i samarbete mellan kunden och ADDI Medical.

I dagsläget används inte HOPE Platform på detta sätt, men rent tekniskt skulle även denna typ av egenvård erbjudas via en kund till ADDI Medical

Vi har flera referenser, både inom Hälso- och sjukvården och akademin.
Kontakta oss så kan vi förmedla dessa till dig.

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter här nedan så hör vi av oss inom kort.