1. ADDI Medical
  2. /
  3. Samtycke
  Dela sida:

Samtycke

Byggklossen Samtycke i HOPE Platform utgör här grunden för åtkomst till hela informationsflödet för alla involverade aktörer inklusive patienten och garanterar att kraven i Patientdatalagen (2008:355), Etiklagen (2003:460) och regelverket för Dataskyddsförordningen (GDPR) efterföljs. Patienten har här full kontroll över sina egna angivna samtycken och för vem eller vilka som kommer att få tillgång till patientens egen registrerade information.

Samtycken kan också länkas till byggklossen Kommunikation. Via den kan patienten bli påmind om att ge återkoppling på en förfrågan om ett enskilt samtycke.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Registrering och hantering av en patients angivna samtycken baserar sig på GDPRs krav för datainsamling, dataåtkomst och kommunikation.

Med samtycke avses att:

  • ge sitt samtycke
  • få en översikt över sitt/sina angivna samtycken
  • återkalla sitt/sina angivna samtycken

Patientdatalagen (PDL)

I byggklossen Samtycke godkänner patienten att vården ges tillgång till information.

Byggklossen registrerar och lagrar information om att patienten samtycker till åtkomst av den sammanhållna vårddokumentationen, inom vilken tidsperiod, för vilken vårdresurs och vårdenhet.

Etiklagen

Till de etiska riktlinjerna hör att den ansvarige forskaren måste ha ett informerat samtycke från den person som ingår i forskningsstudien, eller för omyndiga personer, en person som har försökspersonens bästa för ögonen. 

Informerat samtycke avser all medicinsk forskning som använder sig av prover och personuppgifter som går att identifiera till en enskild patient.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!