1. ADDI Medical
  2. /
  3. Case
  4. /
  5. Vetenskapliga studier
  6. /
  7. SPARK – Vetenskapliga studier
  Dela sida:

Vetenskapliga studier

SPARK

Studie: En randomiserad kontrollerad multi-center interventionsstudie med målsättning att utvärdera om digitalt stöd till gravida kvinnor med diagnosen graviditetsdiabetes (GDM), jämfört med standardvård, kan förbättra kliniska värden, såsom glykemisk kontroll.

Medverkande parter: Linköpings universitet, Region Östergötland.

Läs mer: https://ichgcp.net/clinical-trials-registry/NCT05348863

Bakgrund

Graviditetsdiabetes blir allt vanligare i Sverige och andra länder. Om man fått diagnosen är det viktigt med hälsosamma och regelbundna matvanor samt motion så att risken för komplikationer under graviditeten och förlossningen kan minskas. Behandlingen innebär också regelbunden mätning av sitt blodsocker. I dag sker behandlingen via fysiska besök och hälso-och sjukvården har svårt att möta det ökade behandlingsbehovet. Således finns ett stort behov av nya och innovativa lösningar inom mödrahälsovård- och diabetesvård.

Digitaliseringen innebär idag helt nya möjligheter att ge stöd till livsstilsförändring och egenvård. Vi har nyligen utvecklat den digitala lösningen Spark / HOPE App som stöd och behandling för graviditetsdiabetes. I den här pilotstudien vill vi inhämta synpunkter från patienter med graviditetsdiabetes om Sparks / HOPE Apps innehåll och utformning efter att man har fått använda verktyget.

Användning av HOPE

SPARK / HOPE för graviditetsdiabetes ger i studien klinisk vårdpersonal ett patientinteraktivt monitorerings- och helautomatiskt prioriterings- och beslutsstödsystem bestående av flera algoritmer som tar fram och presenterar evidensbaserade värden visuellt. Med röda, gula och gröna färgmarkeringar i den sorteringsbara patientlistan kan klinisk vårdpersonal enkelt få en översikt av patienternas realtidsbehov. Med HOPE’s monitoreringsstöd kan resurser överföras till de patienter som behöver ytterligare vård eller patienter som behöver mer personlig kontakt för att nå framgångsrik behandling. Vården får härigenom ett verktyg som stödjer prioritering av patienter som har störst vårdbehov.

Hur går det till?

Ett urval av patienter med graviditetsdiabetes tillfrågas om de vill ingå i denna studie. Patienten samtycker till att delta i studien via HOPE App. Via appen erbjuds förutom ett automatiserat flöde med information som stegvis hjälper till att delta i studien även kallelser och grafiska visualiseringar. Användaren får en notis när det är dags att genomföra en ny aktivitet. Patienten får meddelande om hur deras värden ligger till i förhållande till referensvärden och vårdpersonalen kontaktar patienten vid behov. Patienten registrerar i sin dagbok sina intag av t ex grönsaker, frukt, sötsaker, snacks och läsk samt fysisk aktivitet så ofta den gravida vill.

HOPE Clinical study säkerställer att data alltid används i enlighet med lagen på ett säkert, ansvarsfullt och omtänksamt sätt. Utöver att använda HOPE App för den automatiserade provtagningsprocessen så används HOPE Clinical study för samtyckeshantering och bearbetning av data.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!