1. ADDI Medical
  2. /
  3. HOPE Platform
  4. /
  5. Åtkomstkontroll
  Dela sida:

Åtkomstkontroll

Via byggklossen Åtkomstkontroll i HOPE Platform tilldelas alla vårdaktörer olika användarroller för parallellt arbete i samma databas. Kontrollfunktionen ger olika typer av åtkomst till skilda användare gällande information i databasen som till funktioner i presentationsgränssnittet.

Informationen kan sträcka sig från bara ett enskilt datavärde till komplexa screeningpoäng, avisering av nödvändiga åtgärder osv. Funktionerna kan vara avancerade som att skapa automatiserade vårdförlopp till enkla funktioner som att generera en parkopplingskod till patienten.

2483555293

Dynamiska roller

Dynamiska roller innebär att vårdverksamheten över tid kan skapa nya roller utifrån gällande regelverk och lagstiftning. En ny roll definieras utifrån vilken information i kombination med vilka funktioner den nya rollen skall ha åtkomst till.

Rollerna skapas i enlighet med kraven i Patientdatalagen (PDL) och Dataskyddsförordningen (GDPR). Åtkomst av information omfattar användarens möjligheter att läsa, redigera, exportera, kopiera, skapa information enligt rutiner för vaksamhet och hantering av dataintrång. 

Alla händelser loggas med fokus på:

  • Vid vilken vårdenhet, tidpunkt och av vem som aktiviteten genomfördes
  • Identiteten för den involverade patienten

Åtkomst till funktioner

Alla standard- och kundspecifika tjänster i HOPE Platform kan via byggklossen Åtkomstkontroll skräddarsys för åtkomst mot olika användarroller. Utifrån vilken roll användaren har tilldelats i HOPE Platform begränsas åtkomsten till enskilda funktioner.

Åtkomst till information

Åtkomst till patientens egen registrerade information kontrolleras innan den tillgängliggörs. Åtkomstkontrollen verifierar användarens roll samt att behörigheter kopplade till den aktuella användaren medger åtkomst till information.

Åtkomstkontrollen verifierar även att det finns ett relevant samtycke från patienten och att det inte finns någon angiven begränsning för den information som ska göras tillgänglig.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!