1. ADDI Medical
  2. /
  3. HOPE Platform
  4. /
  5. Konfiguration
  Dela sida:

Konfiguration

Via byggklossen Konfiguration i HOPE Platform är det möjligt att enkelt, snabbt och säkert anpassa och konfigurera plattformens olika byggklossar utifrån olika vårdverksamheters specifika behov.

Aktiviteter

Byggklossen Konfiguration kan användas för att förändra en standardangivelse för en aktivitet, exempelvis vid återkommande aktiviteter i en patients Aktivitetsplan.

En återkommande tidsatt aktivitet kan inte publiceras i en patients Aktivitetsplan på ett datum som har passerat. Med stöd av byggklossen Konfiguration kan aktiviteten enkelt konfigureras om och då vara möjlig att publicera på datum som har passerat.

Patientlista

Patientlistan är uppbyggd med ett antal standardkolumner som presenterar patientens ID (namn och personnummer). Utifrån specifika behov inom olika diagnosområden kan patientlistan kompletteras med kundanpassade kolumner baserade på regler eller enkla värden. Exempel på regler är: a) att en evidensbaserad score är över ett visst värde, b) patientens vikt har fluktuerat upp eller ner en viss procent på en viss tid. Kundanpassade kolumner som visar enkla värden kan exempelvis illustrera patientens senaste vikt, senaste antal steg, tidpunkt för nästa planerade besök.

Aktivitetsplan

Via byggklossen Konfiguration kan Aktivitetsplanens utseende och funktionalitet snabbt och enkelt anpassas utifrån kundspecifika behov. Patienten kan själv välja att enbart vissa aktiviteter kan delas med andra exempelvis alla bokade vårdbesök. Dock inte aktiviteter som presenterar värden eller mer personlig information i svar på frågor mellan patienten och vårdens utförare.

Med byggklossen kan anpassningen även göras över tid utifrån patientens personliga val.

Aktivitetslistan

Patientens aktivitetslista är uppbyggd av ett antal standardkolumner, titel på aktivitet, tidpunkt för planerad aktivitet, status på aktivitet. Även på denna nivå kan kundanpassade kolumner skapas. Exempelvis kan diagnosområdet Obesitas ha behov av kolumner som visar BMI SDS, känslomässiga och/eller fysiska funktioner.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!